Digital Business & Innovation

Gebruik je verbeeldingskracht en herdefinieer je diensten en doelen door een digitale transformatie in te zetten, waarmee je je klantwaarde en impact blijvend vergroot.

Kom in contact met onze experts

Kansen grijpen

De huidige digitale werkelijkheid vraagt om het evalueren en herdefiniëren van je rol. Verregaande digitalisering verandert het fundament onder businessmodellen, interactie met klanten en bedrijfsprocessen. En dus is het slim met een zelfkritische blik te kijken naar de bedrijfsstrategie, de onderliggende aannames en het ecosysteem waar je organisatie deel van uitmaakt.

Het moment is nu

Digitale oplossingen kennen we al sinds de jaren 80, maar digitalisering als uitgangspunt nemen voor een herdefinitie van de bedrijfsstrategie is een uitdaging van deze tijd. Gelukkig kijken steeds meer organisaties met andere ogen naar hun digitale toekomst. Het omarmen van innovatieve manieren van werken wordt immers alsmaar essentiëler voor toekomstig succes.

De kans dat je de balans tussen enerzijds het waarborgen van de lange termijn gezondheid van je onderneming en anderzijds het succesvol zijn op de korte termijn als een spagaat ervaart, is aanzienlijk. Hoe kun je deze balans managen en ondertussen investeren in de wendbaarheid van de organisatie?

Ontdek je potentieel

Samen met jou doorleven we je belangrijkste strategische uitdagingen en analyseren we de mogelijkheden die digitalisering met zich mee brengt. We gebruiken verschillende innovatieve methodes, zoals prototyping en futurecasting, om nieuwe kansen te identificeren en te concretiseren. Ook zoomen we in op ingesleten waarheden die misschien niet meer valide zijn en met een ander paar ogen bekeken moeten worden.

Laat je ondersteunen

Bij Eraneos helpen we je met het definiëren en realiseren van een nieuw fundament. Een fundament dat als basis dient voor verdere groei en succes op korte en lange termijn. Een fundament voor de toekomstgerichte ontwikkeling van meer klantwaarde en blijvende impact.

Ons aanbod op het gebied van Digital Business en Innovatie

We bieden verschillende waardeproposities aan als onderdeel van onze Digital Business en Innovatie diensten.

1
Geef de verandering vorm

Strategie komt tot leven door mensen die in de organisatie werken. Elke dag opnieuw. Succes zit hem in het activeren van deze mensen en het concreet maken van de verandering. Wij begeleiden je bij het omzetten van ideeën in realiteit.

Ontdek meer
2
Haal meer waarde uit data

Strategieën ontwikkel je om de kern van het bedrijf te versterken of te helpen bij het ontwikkelen van nieuwe of disruptieve business. Wij helpen bij het creëren van een datastrategie en het maken van plannen om deze strategie te realiseren. Welke oplossingen op het gebied van kennis, governance, ethiek, processen en manieren van werken zijn er?

Ontdek meer
3
Ontwerp een digitale strategie

Zijn de markt- en klantvraag stabiel maar wil je kosten verlagen, dienstverlening en processen optimaliseren, klant- of medewerkerstevredenheid vergroten of efficiency verhogen? Laten we de technologie en data slim inzetten en een digitale strategie ontwerpen waarmee je toekomstgerichte doelen omzet in concrete resultaten.

Ontdek meer
4
Innoveer en vertaal toekomstige kansen naar acties

Samen ontdekken we waar toekomstige kansen liggen. En gaan we op zoek naar het businessmodel dat de bedrijfsgezondheid op de lange termijn waarborgt. Zo zorgen we ervoor dat jouw onderneming relevant blijft in de markt en nóg waardevoller wordt voor klanten.

Ontdek meer

Onze impact

Met onze services hebben we al veel organisaties kunnen helpen hun doelstellingen te bereiken. Hoe? Je leest in onze klantverhalen.

Laat je inspireren

In onze knowledge hub vind je de laatste inzichten, achtergronden en onderzoek rondom digitale transformaties en innovaties.

Wet Toekomst Pensioen

Video

De ideale pensioenuitvoerder, het ideale systeem?

Video

Digitale strategie en innovatie in de Zorg ‘Van visie tot praktische invulling’

Nazomer Innovatie Masterclass

Artikel

De Nazomer Innovatie Masterclass met Eraneos

product-centric organizations

Artikel

Van projectgericht naar productgericht: bouwen aan een cultuur rond klantwaarde

the next s curve

Podcast

003. The Next S-Curve – Speculatief Design

eu artificial intelligence act

Artikel

De EU-wet inzake kunstmatige intelligentie passeert het EU-parlement

Laten we samen voor duurzame verandering gaan.

Martin Hermsen

Practice Lead – Digital Business & Innovation

Digital Business & Innovation

+31 20 305 3700 @martinhermsen