Ontwerp een digitale strategie

Zijn de markt- en klantvraag stabiel maar wil je kosten verlagen, dienstverlening en processen optimaliseren, klant- of medewerkerstevredenheid vergroten of efficiency verhogen? Laten we de technologie en data slim inzetten en een digitale strategie ontwerpen waarmee je toekomstgerichte doelen omzet in concrete resultaten.

Kom in contact met onze experts

Let’s go digital

Jouw businessmodel staat als een huis. Toch weet je ergens diep van binnen dat je efficiënter zou kunnen werken, je dienstverlening en processen verder kunt digitaliseren, productiekosten zou kunnen verlagen of de customer journey een upgrade zou kunnen geven. Dat een digitale strategie hierbij onmisbaar is, weet je ook. Maar waarom is dat precies nodig? Wat moet je daarvoor aanpassen en hoe vlieg je het aan, zeker als de doelen van team tot team verschillen of zelfs tegenstrijdig zijn?

Digitaliseren: waarom, wat en hoe?

De Eraneos consultants gaan allereerst de diepte in om de exacte vraag, doelen en gewenste resultaat boven water te krijgen. Als de visie helder is, vertalen we deze naar je ideale klantreis en het bijbehorende dienstverleningsconcept. We brengen in kaart wat dit betekent voor de inrichting van je organisatie, processen, technologie en datagebruik. Vervolgens doen we voorstellen voor de manier waarop je gaat veranderen en hoe data en technologie daar een rol bij spelen. We brengen dit in de vorm van een businesscase met concreet transformatieplan, altijd vanuit jouw organisatie gezien en inclusief kostenplaatje. We stellen hiervoor een businesscase op met een concreet transformatieplan, altijd vanuit jouw organisatie gezien en inclusief kostenplaatje. Hiermee ben je direct in staat de vervolgstappen in de transformatie te starten en snel resultaat te boeken.

Als zorgorganisatie wil je meer gaan samenwerken met partners in de regio. Hiervoor is het herijken van de zorgverlening rondom de patiënt van belang, waarbij ook optimaal gebruik wordt gemaakt van digitale ondersteuning. Dit begint met het formuleren van een gezamenlijke visie en doelstellingen, het uitwerken van de ideale patiëntreis en gerichte keuzes ten aanzien van technologie, apps en data.

Leo Oudshoorn, Senior Manager at Eraneos

Digitale visie & dienstverleningsconcept

Een digitale strategie is gebaseerd op een digitale visie en een dienstverleningsconcept vanuit de organisatie naar je klanten. Op basis van onze branche-expertise verkennen we de relevante externe ontwikkelingen en brengen we de interne ambities en doelstellingen in kaart. Op basis hiervan definiëren we een digitale visie en vertalen we deze naar een dienstverleningsconcept.

Customer & Employee journeys

Door de specifieke wensen van klanten en medewerkers in kaart te brengen, maken we je digitale visie en dienstverleningsconcept concreter. Hiervoor onderscheiden we eerst een aantal persona’s, om vervolgens de gewenste klant- en medewerkerjourney uit te werken. De geconcretiseerde visie en het dienstverleningsconcept vertalen we vervolgens naar duidelijke doelstellingen en resultaten. Hiervoor hanteren we de OKR-methodiek.

Business capabilities & Enterprise Architecture

Om de geformuleerde resultaten te realiseren, heb je aangepaste en nieuwe business capabilities nodig. Deze capabilities werken we uit in termen van benodigde organisatie, processen, mensen, data en technologie (waaronder applicaties en infrastructuur). De samenhang tussen de capabilities borgen we door de inzet van enterprise architectuur. Terwijl we de verschillende capabilities en de samenhang ertussen uitwerken, krijg je inzicht in de nodige veranderingen en de noodzakelijke volgorde waarin je deze moet uitvoeren.

Roadmap & businesscase

Op basis van het overzicht van de nodige veranderingen en de noodzakelijke volgorde van veranderen, stellen we een roadmap op. De kosten en baten van de veranderingen werken we uit in een businesscase. Met deze roadmap en businesscase ben jij in staat de veranderingen te prioriteren en bij te sturen op basis van de ontwikkelingen en inzichten die je onderweg krijgt.

Onze impact

Met onze services hebben we al veel organisaties kunnen helpen hun doelstellingen te bereiken. Hoe? Je leest in onze klantverhalen.

Laten we samen voor duurzame verandering gaan. 

Leo Oudshoorn

Leo Oudshoorn

Senior Manager – Digital Business & Innovation

Sector | Gezondheidszorg

Service | Digital Business & Innovation

+31 20 305 3700 @leooudshoorn