Gezondheidszorg

Moderne zorgstelsels worden niet gedreven door winst, maar door het streven naar het leveren van de best mogelijke zorg tegen acceptabele kosten.

Kom in contact met onze experts

Empowerment van patiënten

Zorgorganisaties streven naar flexibele en efficiënte zorg, terwijl patiënten en cliënten niets minder verwachten. Deze uitdaging wordt steeds groter, deels als gevolg van tekorten op de arbeidsmarkt. In een digitale samenleving vereist dit nieuwe benaderingen op het gebied van strategieën, processen en technologie.

Zorg op basis van waarde

De gezondheidszorg maakt een verschuiving door naar zorg op basis van waarde, verticale integratie en (regionale) samenwerking, ondersteund door nieuwe technologieën en geavanceerde ontwikkelingen in de biowetenschappen. Digitale ondersteuning en veilige online toegang is relevant in een groot aantal zorgprocessen, waarbij vitale patiëntinformatiesystemen met elkaar worden verbonden zonder dat de vertrouwelijkheid of privacy in gevaar wordt gebracht. eHealth-portalen, apps en toegang van patiënten tot hun eigen medische dossiers (EMD’s) geven patiënten meer mogelijkheden en verbeteren de nauwkeurigheid van de gegevens. Er is echter ook een keerzijde: een nieuwe reeks risico’s voor gegevensbeveiliging en nalevingsproblemen. 

Digitale technologieën zoals analytics en AI helpen zorgverleners om enorme hoeveelheden data te doorzoeken.

Data-ontwikkelingen

Digitale technologieën zoals analytics en AI helpen zorgverleners om enorme hoeveelheden data te doorzoeken en waardevolle inzichten te verwerven, processen te verbeteren, knelpunten op te lossen en kosten en verspilling te verminderen. Voor de patiënt zelf heeft AI de potentie om onder andere diagnoses van patiënten te verbeteren, precisiegeneeskunde aan te bieden, de beveiliging van patiëntengegevens te verbeteren, en klinische besluitvorming te ondersteunen. 
 
Een door Eraneos ontwikkelde digitale strategie definieert de manier waarop digitalisering, automatisering en het gebruik van data je klant- en patiëntenimago, bedrijfsprocessen en dienstverlening verbeteren. Bovendien stuurt deze strategie de ontwikkeling en het gebruik van nieuwe technologie en soms zelfs nieuwe bedrijfsmodellen aan. 

Digitale transformatie in de zorg

We ondersteunen en adviseren organisaties in de gezondheidszorg bij het ontwikkelen van hun digitale strategieën en het benutten van data om processen te optimaliseren en tegemoet te komen aan de behoeften van de klant.

1
Regiozorg Business Model

De ontwikkeling en bouw van (digitale) gezondheidszorgecosystemen wint op verschillende markten aan kracht. Het is niet altijd helemaal duidelijk wat er met een ecosysteem wordt bedoeld, omdat de opzet van deze ecosystemen sterk uiteenloopt. Cruciaal is dat deze ecosystemen pas écht mogelijk zijn bij voortdurende digitalisering en dat deze dus steeds belangrijker worden. Wij helpen bij het ontwerp en inrichten van (digitale) gezondheidszorgecosystemen. Het Regiozorg Business Model is een goed voorbeeld van een zorgecosysteem, waarbij regio-overstijgend wordt samengewerkt, de krachten worden gebundeld en kostenefficiënter wordt gewerkt.

2
EPD Dienstverlening

Het EPD is dé applicatie die zowel voor zorgprofessionals als mede voor patiënten een belangrijke bron van informatie voorziening inneemt. Het efficiënt, veilig en zorgeloos werken met het EPD en anderzijds de noodzaak van informatie op de juiste tijd, plaats en situatie, geven veel organisaties uitdagingen. EPD’s maken onderdeel uit van zorgecosystemen en daarmee is naadloze integratie, veilige berichtenuitwisseling en procesgestuurd werken essentieel. Deze criteria zijn zowel bij optimalisatie van een bestaand EPD of selectie en implementatie van een nieuw EPD belangrijke onderwerpen. Eraneos helpt organisaties in verschillende fasen met deze uitdagingen. Of het nu een volledig programma betreft of de wens voor programmasturing. Resultaat: de impact van de verandering beheersbaar houden. Het Regiozorg Business Model is een goed voorbeeld van een zorgecosysteem, waarbij regio-overstijgend wordt samengewerkt, de krachten worden gebundeld en kostenefficiënter wordt gewerkt.

Ontdek meer
3
Cybersecurity en privacy

De digitale revolutie heeft de gezondheidszorg sterk beïnvloed. Het aantal IT-systemen in de gezondheidszorg is groter dan in welk ander domein dan ook. Waarom is cybersecurity in de zorgsector zo belangrijk? Patiëntgegevens omvatten persoonlijk identificeerbare informatie en gevoelige medische informatie. Een datalek kan de reputatie van zowel artsen als hun patiënten schaden. Wij adviseren zorgorganisaties zodat zij hun zorg veilig kunnen blijven bieden.

4
Sourcing en implementatie van applicaties

Digitalisering begint met een duidelijke digitale strategie. Op basis daarvan kan er gericht een bijbehorend applicatielandschap en de daarbij passende IT-architectuur worden ontwikkeld. Hiervoor is het nodig om de juiste IT-systemen voor elke individuele situatie te definiëren. Wij ondersteunen onze klanten bij de evaluatie van een groot aantal zorgapplicaties, zoals elektronische dossiers, radiologiesystemen, E-health-oplossingen of PDMS.

5
Zorg-analytics

De gezondheidszorg is op veel markten van hoge kwaliteit, maar de betaalbaarheid en het personeel kunnen alsnog onder zware druk staan. Er is verandering nodig om zorg van hoge kwaliteit in de toekomst te blijven garanderen. Wij geloven dat de gezondheidszorg beter functioneert wanneer organisaties worden ondersteund bij het optimaal benutten van technologische ontwikkelingen en beschikbare data. Daarom zetten we data actief in en bouwen we aan we innovatieve oplossingen voor betere zorg, gezondheid, betaalbaarheid en werkdruk.

6
Digitale integratie

Digitale strategieën bieden mogelijkheden om de waarde voor cliënten en patiënten alsook zorgprofessionals te verhogen door middel van efficiënte processen. De juiste dienstverlening kan zo worden bereikt met behulp van digitale middelen, slim gebruik van data en de snelle inzet van de juiste professionals op de juiste plaats. Organisaties die digitaliseren, technologieën omarmen en investeren in cloud, robotica en domotica zijn al lang bekend met integratieplatforms en regionalisering van de zorg.

Onze impact

De behoeften van je organisatie zijn constant aan verandering onderhevig. Maar wij zijn er om te helpen, of het nu gaat om efficiëntie, time-to-market of het creëren van optimale ervaringen. Lees onze klantverhalen.  

Laat je inspireren

In onze knowledge hub vind je de laatste inzichten, achtergronden en onderzoek rondom digitale transformaties en innovaties. 

Event

Kennissessie – ServiceNow Utah release

Artikel

Hoe Parnassia Groep met succes een datastrategie ontwikkelde

Event

Ontbijtsessie ‘Is enterprise agility echt relevant of een hype?’ Met praktijkcase Aegon

Event

Wrap-up webinar HIMSS23

Event

Virtual Round Table ‘Automated Document Classification and Insight Generation in Life Science Companies’

Event

Zomerwebinars: Digitale strategie en innovatie in de Zorg met praktijkcase Tzorg: ‘Van visie tot praktische invulling’

Laten we samen voor duurzame verandering gaan.

leon wijnen

Leon Wijnen

Client Director – Gezondheidszorg

Sector | Gezondheidszorg

+31 20 305 3700 @leonwijnen