Gezondheidszorg

Moderne zorgstelsels worden niet gedreven door winst, maar door het streven naar het leveren van de best mogelijke zorg tegen acceptabele kosten.

Kom in contact met onze experts

Empowerment van patiënten

Zorgorganisaties streven naar flexibele en efficiënte zorg, terwijl patiënten en cliënten niets minder verwachten. Deze uitdaging wordt steeds groter, deels als gevolg van tekorten op de arbeidsmarkt. In een digitale samenleving vereist dit nieuwe benaderingen op het gebied van strategieën, processen en technologie.

Zorg op basis van waarde

De gezondheidszorg maakt een verschuiving door naar zorg op basis van waarde, verticale integratie en (regionale) samenwerking, ondersteund door nieuwe technologieën en geavanceerde ontwikkelingen in de biowetenschappen. Digitale ondersteuning en veilige online toegang is relevant in een groot aantal zorgprocessen, waarbij vitale patiëntinformatiesystemen met elkaar worden verbonden zonder dat de vertrouwelijkheid of privacy in gevaar wordt gebracht. eHealth-portalen, apps en toegang van patiënten tot hun eigen medische dossiers (EMD’s) geven patiënten meer mogelijkheden en verbeteren de nauwkeurigheid van de gegevens. Er is echter ook een keerzijde: een nieuwe reeks risico’s voor gegevensbeveiliging en nalevingsproblemen. 

Digitale technologieën zoals analytics en AI helpen zorgverleners om enorme hoeveelheden data te analyseren en de kwaliteit van het zorgproces te verbeteren

Data-ontwikkelingen

Digitale technologieën zoals analytics en AI helpen zorgverleners om enorme hoeveelheden data te doorzoeken en waardevolle inzichten te verwerven, processen te verbeteren, knelpunten op te lossen en kosten en verspilling te verminderen. Voor de patiënt zelf heeft AI de potentie om onder andere diagnoses van patiënten te verbeteren, precisiegeneeskunde aan te bieden, de beveiliging van patiëntengegevens te verbeteren, en klinische besluitvorming te ondersteunen. 
 
Een door Eraneos ontwikkelde digitale strategie definieert de manier waarop digitalisering, automatisering en het gebruik van data je klant- en patiëntenimago, bedrijfsprocessen en dienstverlening verbeteren. Bovendien stuurt deze strategie de ontwikkeling en het gebruik van nieuwe technologie en soms zelfs nieuwe bedrijfsmodellen aan. 

Digitale transformatie in de zorg

We ondersteunen en adviseren organisaties in de gezondheidszorg bij het ontwikkelen van hun digitale strategieën en het benutten van data om processen te optimaliseren en tegemoet te komen aan de behoeften van de klant.

1
Regiozorg Business Model

De opkomst van (digitale) gezondheidszorgecosystemen groeit op diverse markten. De definitie ervan kan variëren, maar digitalisering blijft cruciaal. Wij specialiseren ons in het ontwerpen en implementeren van deze ecosystemen. Het Regiozorg Business Model illustreert een effectief voorbeeld, waarbij regionale samenwerking, bundeling van krachten en kostenbesparing centraal staan.

Ontdek meer
2
Sourcing en IT-TOM

Digitalisering van de zorg vraagt om een duidelijke IT-strategie. Wij adviseren zorgbedrijven bij hun IT-strategie voor digitalisering. Dit omvat keuzes over architectuur, cloud, technologiepartners (IT-Sourcing) en wordt ondersteund door marktonderzoek. We waarborgen kwaliteit en prijsniveaus, en definiëren regie en organisatie met een IT-TOM (Target Operating Model).

Ontdek meer
3
Cybersecurity en privacy

De digitale revolutie heeft de gezondheidszorg sterk beïnvloed. Het aantal IT-systemen in de gezondheidszorg is groter dan in welk ander domein dan ook. Waarom is cybersecurity in de zorgsector zo belangrijk? Patiëntgegevens omvatten persoonlijk identificeerbare informatie en gevoelige medische informatie. Een datalek kan de reputatie van zowel artsen als hun patiënten schaden. Wij adviseren zorgorganisaties zodat zij hun zorg veilig kunnen blijven bieden.

Ontdek meer
4
Data & AI; Zorg-analytics

Gezondheidszorg van hoge kwaliteit staat onder druk door kosten en personeelstekorten. Verandering is cruciaal voor toekomstige kwaliteit. Wij geloven in het optimaliseren van de zorg door technologische ontwikkelingen en data optimaal te benutten. We zetten actief in op data en creëren innovatieve oplossingen voor verbeterde zorg, gezondheid, betaalbaarheid en werkdruk.

Ontdek meer
5
EPD/ECD Dienstverlening

Het EPD (en ECD) is cruciaal voor zorgprofessionals en patiënten en/of cliënten. Het efficiënt en veilig gebruiken ervan, samen met de juiste informatie op het juiste moment, is een uitdaging voor organisaties. Eraneos ondersteunt organisaties bij het optimaliseren van bestaande EPD’s of bij het selecteren en implementeren van nieuwe. Onze focus richt zich op naadloze integratie, veilige berichtenuitwisseling en procesgestuurd werken, om verandering beheersbaar te maken.

Ontdek meer
6
Digitale integratie

Digitale strategieën bieden mogelijkheden om de waarde voor cliënten en patiënten alsook zorgprofessionals te verhogen door middel van efficiënte processen. De juiste dienstverlening kan zo worden bereikt met behulp van digitale middelen, slim gebruik van data en de snelle inzet van de juiste professionals op de juiste plaats. Organisaties die digitaliseren, technologieën omarmen en investeren in cloud, robotica en domotica zijn al lang bekend met integratieplatforms en regionalisering van de zorg.

Onze impact

De behoeften van je organisatie zijn constant aan verandering onderhevig. Maar wij zijn er om te helpen, of het nu gaat om efficiëntie, time-to-market of het creëren van optimale ervaringen. Lees onze klantverhalen.  

Laat je inspireren

In onze knowledge hub vind je de laatste inzichten, achtergronden en onderzoek rondom digitale transformaties en innovaties. 

Marktonderzoek

Onderzoeksrapport: Digitalisering vraagt om nieuw leiderschap

Artikel

‘Phoenix Game for Business’ workshop tijdens Health Business Week

Event

Kennissessie: Hoe cloudtransformatie de ICT-dienstverlening in de zorg optimaliseert

Artikel

Hoe Parnassia Groep met succes een datastrategie ontwikkelde

Digital hand shake

Event

Sourcing & Cloud Congress (incl. the presentation of the 2023 Dutch IT Sourcing & Cloud Study Results)

ingendael 2022

Artikel

Eraneos jaagt discussie over informatievoorziening in de zorg aan tijdens Ingendael24

Laten we samen voor duurzame verandering gaan.

Léon Wijnen

Client Director – Gezondheidszorg

Gezondheidszorg

+31 20 305 3700 @leonwijnen