Leadership & Development – Overzicht

Een transformatie kan alleen slagen als medewerkers het vermogen hebben om nieuwe kennis op te doen, nieuwe competenties te ontwikkelen en nieuw gedrag aan te leren. Met de op maat gemaakte trainingen en bedrijfssimulaties helpen we professionals om uit te blinken in hun nieuwe rol.

Leren tijdens het werken

Een organisatieverandering kan alleen slagen als medewerkers het vermogen hebben om nieuwe kennis op te doen, nieuwe competenties te ontwikkelen en nieuw gedrag aan te leren dat past bij de veranderende organisatie. Medewerkers zijn dan ook de belangrijkste kritische succesfactor en dat betekent dat in het kader van een transformatie opleidingen excellent moeten zijn. Een mindset en cultuur gericht op samenwerken met klanten, collega’s en andere stakeholders is minstens zo belangrijk. En een open geest gericht op continue verbetering is daarbij een troef. Medewerkers kunnen het verschil maken als ze worden ondersteund door digitale middelen en de juiste kennis, aanpak en tools combineren met een mindset gericht op samenwerken. Dit helpt om de transformatie naar een flexibele, klantgerichte digitale organisatie te maken.

Formeel en informeel leren

Hoe zorg je ervoor dat de organisatie echt leert en de opgedane kennis in de praktijk blijft brengen? Het Human Performance Improvement-model helpt hierbij. Op basis van dit model ontwerpt Eraneos trainingsprogramma’s op maat en zorgen we ervoor dat deze programma’s aantoonbaar bijdragen aan de prestaties van medewerkers en de organisatie. Om er zeker van te zijn dat dit het geval is, meten we de resultaten voor vooraf gedefinieerde doelen voor, tijdens en na afloop van het trainingsprogramma. We bepalen de inhoud van formele en informele leeroplossingen door leerinterventies te ontwikkelen en te implementeren met behulp van het 70:20:10-model van Charles Jennings. Dit model illustreert dat formeel leren slechts in beperkte mate bijdraagt aan succes (10%). We leren het meest informeel: in interactie met anderen (20%) en door te experimenteren terwijl we werken (70%).

Meer weten over je mogelijkheden?

Neem dan contact met onze trainingsexpert Mike van Dongen. Hij beantwoordt graag je vragen.

Mike van Dongen

Leadership & Development Client Director

+31 20 305 3700 @mikevandongen

Leren vereist maatwerk en menselijke inspanning

We co-creëren de trainingsoplossing op een agile manier. Agile vereist commitment van betrokkenen en een bijdrage aan continue verbetering op basis van constructieve feedback. Co-creatie werkt door en bevordert het draagvlak bij betrokkenen. Bovendien stelt het alle aanwezigen in staat om hun kennisvoorraad te gebruiken en contextinformatie te verstrekken. Dit betekent dat het leren van elkaar vanaf het begin begint. Het vinden van ambassadeurs om de beoogde verandering over te brengen is minstens zo belangrijk als veranderen door te leren. Ambassadeurs vinden we door deelnemers aan het trainingsprogramma uit te dagen om (1) eigenaarschap te nemen; (2) en zo bijdragen aan de verandering, en (3) anderen in de organisatie gedurende het hele proces ondersteunen.

Een digitale transformatie vereist meer dan alleen specialistische vaardigheden. Een mindset en cultuur gericht op samenwerken met klanten, collega’s en andere stakeholders is minstens zo belangrijk. En een open geest gericht op continue verbetering is daarbij een troef.

Ons aanbod

Met de op maat gemaakte trainingen en bedrijfssimulaties van Leadership en Development helpen we professionals om uit te blinken in hun nieuwe rol en uit te blinken in hun nieuwe taken en verantwoordelijkheden.

Digital Business & Innovation trainingen

Om leidinggevenden over de grenzen van de actualiteit heen te laten kijken en innovatie in het DNA van de organisatie te brengen, bieden we relevante technologische kennis en praktische tips om beweging in de organisatie succesvol voor elkaar te krijgen. We trainen leidinggevenden en medewerkers in Design Thinking, Lean Start-up en Innovatie & technologie.

Bekijk ons aanbod

Organizational Excellence & Transformation trainingen

Bij elke transformatie betrekken we de professionals van opdrachtgevers bij de beoogde verandering. Om die reden heeft Eraneos een uitgebreid (maatwerk) opleidingsportfolio op het gebied van Agile/Scrum, SAFe, Leadership, Lean, Obeya en DevOps; om het succes van de transformatie te vergroten.

Bekijk ons aanbod

Sourcing en IT-advisory trainingen

Om digitaal te kunnen transformeren en de concurrentie bij te blijven, halen organisaties de beste digitale producten en diensten uit de markt en combineren deze met hun eigen diensten. Hoe dat te doen en hoe daarover regie te voeren, dat leren wij professionals en organisaties.

Bekijk ons aanbod

Onze aanpak

 Onze programma’s bestaan uit verschillende fasen. Het resultaat van deze gefaseerde aanpak is een stapsgewijs inzicht in nieuwe cursussen en methoden en een winst in vakmanschap die leidt tot duurzame toepassing van de verworven competentie in de praktijk. Om de focus van ons trainingsprogramma te verfijnen, gebruiken we onderstaande criteria om de bereikte prestatieniveaus te beoordelen:

1. Het positieve gevoel dat medewerkers hebben dankzij het trainingsprogramma
2. Aantoonbaar uitgebreide kennis en kunde
3. Gewenst gedrag is zichtbaar op de werkvloer
4. Het bedrijfsresultaat is meetbaar verbeterd

In overleg met u stellen we de meest geschikte set meetinstrumenten samen en bepalen we de frequentie waarmee deze worden ingezet. De metingen bieden ons de mogelijkheid om waar nodig bij te sturen. Ons doel is altijd om een prettige ervaring te creëren die minimaal een 8 op 10 scoort. Metingen bieden transformerende organisaties ook kansen om hun waardering te tonen aan hun personeel voor het goede werk dat ze doen. 

1
Het playbook

Om ervoor te zorgen dat het nieuwe werken bruikbaar is voor de toekomst, hebben uw medewerkers in elke fase de geleerde lessen vastgelegd. Zo ontstaat er een online draaiboek dat altijd en overal toegankelijk is. Het draaiboek is een levend document waarin medewerkers de continue verbeteringen vastleggen die ze in de praktijk tegenkomen.

2
Voortzetting

Om het trainingsprogramma op eigen kracht door te laten gaan, kunnen wij desgewenst professionals in uw organisatie opleiden volgens het principe ‘demonstreer het, doe het samen, doe het alleen’. Uw professionals kunnen dan zelf de training geven.

3
Introductie en verdieping

In de introductiefase motiveren we deelnemers en bereiden ze voor op wat komen gaat. In de inleiding wordt het hoe en waarom van de opleiding geschetst en bouwen we samen aan een gemeenschappelijk referentiekader. In de immersiefase brengen we de nieuwe concepten uit de introductie in de dagelijkse praktijk.