Certificering CO2-Prestatieladder

De CO2-prestatieladder is hét vooraanstaande duurzaamheidsinstrument in Nederland dat bedrijven en overheden ondersteunt bij het verminderen van CO2-uitstoot.

Als voorstanders van duurzaam ondernemen zijn we toegewijd aan het verminderen van onze CO2-uitstoot. Daarom is Eraneos gecertificeerd voor de CO2-prestatieladder, hét vooraanstaande duurzaamheidsinstrument in Nederland dat bedrijven en overheden ondersteunt bij het verminderen van CO2-uitstoot. Deze inspanningen worden toegepast binnen de bedrijfsvoering, projecten en de gehele keten.

Meetbaar maken van onze CO2-uitstoot

De CO2-prestatieladder fungeert niet alleen als een meetinstrument, maar ook als een gids voor voortdurende verbetering. Eraneos is gecertificeerd voor de CO2-Prestatieladder niveau 3. Voor de komende jaren hebben we doelstellingen gedefinieerd en initiatieven opgestart om ons bedrijf verder te blijven verduurzamen. Deze zijn verwerkt in ons energiemanagementplan.

Energiemanagementplan

Als referentiejaar om de CO2-uitstoot te verminderen, kijken we naar 2022. De CO2-uitstoot van Eraneos was in totaal 832,78 ton CO2 door 223,87 FTE medewerkers. Dit komt neer op 16,65 ton CO2 per miljoen euro omzet uitgestoten.

Eraneos stelt zich tot doel om de CO2-uitstoot te hebben gehalveerd in 2026. In 2024 willen we minimaal 15% gereduceerd hebben t.o.v. het vorige jaar.

Om dit te bereiken, hebben we verschillende reductiedoelstellingen geformuleerd, gericht op diverse aspecten van de organisatie, waaronder het wagenpark, gas & elektra en het bewustzijn van medewerkers:

Wagenpark

  • Elke nieuwe leaseauto moet elektrisch zijn, zodat we vóór 2028 over een volledig elektrisch wagenpark beschikken.
  • We motiveren en stimuleren meer bus-, tram- en treinreizen.
  • Dieselauto’s worden uit de roulatie genomen vanaf juli 2024.
  • We stimuleren zoveel mogelijk groen opladen voor elektrische voertuigen.

Gas en elektra

  • Al onze vestigingen zijn vóór 2030 CO2-neutraal.
  • Gebruik van bewegings- en/of aanwezigheidsmelders om het elektriciteitsverbruik te verminderen.

Bewustzijn medewerkers

  • Verbeterde registratie van zakelijke kilometers voor privéauto’s en vliegreizen.
  • Bewuste keuze voor duurzamere alternatieven.

Wil je meer weten over onze duurzaamheidsinitiatieven? Neem dan contact met ons op via info.nl@eraneos.com of met je Eraneos contactpersoon