Financiële diensten – Pensioenen

Het is voor pensioenfondsen, -verzekeraars en -uitvoeringsorganisaties van belang om digitale transformatie te omarmen om zo te kunnen voldoen aan de behoeften in een markt die de traditionele bedrijfsmodellen achter zich laat.

Kom in contact met onze experts

Een verouderd model

Pensioenmodellen in Europa zijn altijd gebaseerd geweest op een welvaartseconomie en economische groei. Het doel daarvan was de afgelopen 50 jaar om individuen een duurzaam en gegarandeerd pensioeninkomen te bieden. Duidelijk gedefinieerde uitkeringen en gegarandeerde pensioenregelingen voor werknemers met een sociaal pensioen zorgden voor een gezond vervangend pensioeninkomen. Dit omvat zelfs bescherming tegen invaliditeit, overlevingspensioenen, werkloosheid en vervroegde pensionering.

De behoefte aan iets nieuws

In de laatste decennia van de 20e eeuw ontstonden drie belangrijke macrotrends die het traditionele pensioenmodel ontwrichtten: Een sterke toename van de levensduur (mensen leven langer), lagere rentevoeten (langere tijd lager), en kantelende afhankelijkheidsratio’s van ouderen. Deze factoren legden kwetsbaarheden binnen het pensioenstelsel bloot, wat vervolgens weer leidde tot een reeks hervormingen. Verschillende landen bevinden zich in verschillende stadia van deze hervormingen.

Individualisering van de pensioenen is in heel Europa een hervormingstrend op lange termijn.

Een verschuiving naar individualisering

Individualisering van de pensioenen is in heel Europa een hervormingstrend op lange termijn. Door verschillende hefbomen op de lange termijn komt de verantwoordelijkheid voor een toereikend en duurzaam pensioeninkomen steeds meer bij individuele burgers te liggen in plaats van bij de staat.

Met dat in gedachten is bewustwording onder burgers van deze toekomstige realiteit verreweg de grootste uitdaging voor de stakeholders bij pensioenen (regeringen, pensioenuitvoerders en werkgevers). Het activeren van individuen houdt in wezen in dat zij van reactieve transactionele interactie overgaan tot proactieve betrokkenheid bij het zoeken naar advies.

Digitale transformatie voor de pensioenmarkt

Wij ondersteunen en adviseren pensioenuitvoerders bij het ontwikkelen van hun digitale strategieën en het benutten van data om processen te optimaliseren en te voldoen aan de behoeften van de klant.

1
Op naar productoriëntatie in organisaties

Met een productgeoriënteerde benadering kunnen je teams hun efficiency, transparantie en klanttevredenheid verbeteren. Eraneos begeleidt ook jouw organisatie graag bij deze transformatie. Met een groeimindset, lean werkwijze, efficiënte processen en een strategie die de klant centraal stelt, helpen we je continu te verbeteren en toegevoegde waarde te leveren.

Ontdek meer
2
Kostenoptimalisatie

Kosten optimaliseren en de efficiëntie verbeteren door te helpen strategische beslissingen te nemen over de sourcing van bedrijfsprocessen, IT-organisaties en inkooporganisaties, waaronder BPO, ITO, sourcing en procurement.

3
Operationele verbeteringen

Transformeer organisaties door te veranderen hoe het werk daadwerkelijk wordt gedaan. Wij helpen ervoor zorgen dat organisaties optimaal presteren door middel van enterprise agile transformatie, nieuwe Target Operating Models, automatisering, herontwerp van processen, LEAN, SAFe en nieuw leiderschap.

4
Veilige en moderne IT

Wij helpen de hedendaagse IT-uitdagingen aan te gaan: automatisering, data, analytics, process mining, Low Code, Cloud, DORA, enz. Daarnaast kijken we ook naar de cyberbeveiligingsrisico’s met zero-trust architecturen en beveiligingsoplossingen.

5
Uitzonderlijke ervaringen herontwerpen en mogelijk maken

De ervaring met de dienstverlening en hoe mensen zich daarbij voelen zijn cruciaal. Er is echter ruimte voor verbetering op dit gebied bij de meeste pensioenuitvoerders. Wij helpen om onvervulde behoeften en intenties te ontdekken om een plezierige interactie met deelnemers tot stand te brengen.

Onze impact

De behoeften van je organisatie zijn constant aan verandering onderhevig. Maar wij zijn er om te helpen, of het nu gaat om efficiëntie, time-to-market of het creëren van optimale ervaringen. Lees onze klantverhalen.

Laat je inspireren

In onze knowledge hub vind je de laatste inzichten, achtergronden en onderzoek rondom digitale transformaties en innovaties.

onderzoek pensionen

Artikel

Klein pensioenfonds moet nadenken over bestaansrecht

Eraneos marktonderzoek PUO ZAF

Marktonderzoek

Onderzoek voortgang inrichting voortbrengingsketen WTP

Digital hand shake

Event

Eraneos & Whitelane Research presenteren met trots IT Sourcing congres 2024

Virtuele rondetafel Pensioenrapport 2023

Video

Virtuele rondetafel Pensioenrapport 2023-2024

dora

Artikel

DORA komt eraan – dit is hoe financiële instellingen en ICT-aanbieders vanaf 2025 digitaal weerbaarder worden door nieuwe regelgeving

dora webinar

Video

Virtuele rondetafel over DORA: Leer van early adopters en de toezichthouder

Laten we samen voor duurzame verandering gaan.

Arno IJmker

Arno IJmker

Partner – Pensions

Financiële diensten | Pensioenen

+31 20 305 3700 @arnoijmker