Financiële diensten – Banken

Om een solide financiële instelling te worden, is het van belang voor banken om digitale transformatie te omarmen en voortdurend te blijven innoveren en zich aan te passen aan de continu veranderende omgeving.

Kom in contact met onze experts

Een omgeving die door snelheid wordt gekenmerkt


Door de voortdurende technologische veranderingen en de strikter wordende regelgeving opereren banken tegenwoordig in een snel veranderende omgeving waar je altijd aan moet staan. De wereldwijde pandemie versterkte deze ontwrichting nog eens, waardoor banken op zoek moesten naar manieren om veerkracht op te bouwen, kansen te identificeren en risico’s te beheren.

Strengere regelgeving

De kosten en de complexiteit nemen toe als gevolg van striktere regelgeving die de ruimte voor investeringen beperkt op gebieden die belangrijk zijn, zoals customer intimacy. Toekomstbestendige bedrijfsmodellen die gerelateerd zijn aan life events en onderscheidende en gepersonaliseerde ervaringen bieden, zijn van essentieel belang om te blijven concurreren.

De toegenomen complexiteit maakt kostenbesparende maatregelen via oplossingen zoals digitalisering, procesoptimalisatie (via bijvoorbeeld RPA en intelligent automation) belangrijker dan ooit. Daarnaast worstelen IT-afdelingen bij grote banken nog steeds met de ontmanteling van legacy, de overstap naar de cloud en het opbouwen van een daadwerkelijk partnerschap met hun strategische IT-leveranciers. De leveranciers hebben moeite om talent te behouden, waardoor de risico’s rond het behalen van de verwachte serviceniveaus en de vereiste output toenemen.

Talent vormt het hart van de bank die klaar is voor de toekomst en waar een sterk personeelsbestand en het werven van talent grote gevolgen hebben voor de prestaties.

Talent en ESG hebben hoge prioriteit voor banken

Het aantrekken en vervolgens ook behouden van talent heeft hoge prioriteit voor banken. Talent vormt het hart van de bank die klaar is voor de toekomst en waar een sterk personeelsbestand en het werven van talent grote gevolgen hebben voor de prestaties.

Daarnaast is ook ESG een belangrijke factor voor een succesvolle toekomst op de lange termijn. Afgezien van de regelgeving lopen bedrijven een reputatie- en financieel risico als ze achterblijven met hun ESG-prestaties. Een duurzame aanpak en business model hebben daarom de hoogste prioriteit. Toch blijft het moeilijk om op feiten gebaseerde besluitvorming rond ESG met solide rapportagesysteem ​ ​​​​​tot stand te brengen.

Digitale transformatie voor het bankwezen

We ondersteunen en adviseren financiële instellingen bij het ontwikkelen van hun digitale strategieën en het benutten van data om processen te optimaliseren en tegemoet te komen aan de behoeften van de klant.

1
Op naar productoriëntatie in organisaties

Met een productgeoriënteerde benadering kunnen je teams hun efficiency, transparantie en klanttevredenheid verbeteren. Eraneos begeleidt ook jouw organisatie graag bij deze transformatie. Met een groeimindset, lean werkwijze, efficiënte processen en een strategie die de klant centraal stelt, helpen we je continu te verbeteren en toegevoegde waarde te leveren.

Ontdek meer
2
Kostenoptimalisatie

Je kosten optimaliseren en de efficiëntie verbeteren door je te helpen strategische beslissingen te nemen over de sourcing van bedrijfsprocessen, IT-organisaties en inkooporganisaties, waaronder BPO, ITO, sourcing en procurement.

3
Operationele verbeteringen

Wij zorgen ervoor dat je transformaties succesvol uitgevoerd worden. Hiervoor maken we gebruik van enterprise agile transformaties, ontwikkelen en implementeren we nieuwe Target Operating Modellen, zetten we automatisering in en herontwerpen we processen.

4
Veilige en moderne IT

Wij helpen je met de hedendaagse IT-uitdagingen: digitalisering, data, analytics, process mining, Low Code, Cloud, DORA, etc.. Daarnaast kijken we ook naar de cyberbeveiligingsrisico’s met zero-trust architecturen en beveiligingsoplossingen.

5
Uitzonderlijke ervaringen herontwerpen en mogelijk maken

De customer experience die je aanbiedt en hoe jouw klanten deze ervaren zijn cruciaal. Er is nog ruimte voor verbetering. Wij helpen je om behoeften en intenties te ontdekken om een plezierige interactie met klanten tot stand te brengen.

6
Virtuele assets als bouwsteen voor bedrijven

Web 3.0, blockchain en distributed ledger-technologieën hebben een permanente rol gekregen. Banken moeten hiermee aan de slag om het potentieel ervan te realiseren. Door onze kennis van het landschap van virtuele assets ondersteunen wij je vanaf de eerste ideeën tot aan de implementatie ervan.

7
Risicobeheer en naleving van de regelgeving

Banken hebben een modern compliance operating model nodig met transparantie, effectief beheerde risico’s en passende controles. Wij helpen je om nieuwe technologieën te implementeren en compliance-processen opnieuw in te richten of te stroomlijnen, zodat menselijke professionals zich beter kunnen concentreren op relevante risico’s.

8
Duurzame financiën

Afgezien van de regelgeving lopen bedrijven een reputatie- en financieel risico als ze achterblijven met hun ESG-prestaties. Onze geïntegreerde aanpak helpt bij het definiëren van een visie en het maximaliseren van de ROI en om dingen voor elkaar te krijgen door op feiten gebaseerde besluitvorming met solide ​rapportagesysteemtrackingmechanismes​​​.

9
De waarde van data assets en ecosystemen maximaliseren

Tegenwoordig wordt er vaker waarde gecreëerd in ecosystemen dan in afzonderlijke producten of diensten. Als bank kun je van deze kans profiteren dankzij de juiste strategie, het opbouwen van partnerschappen en ecosystemen, en investeringen in de juiste technologieën.

Onze impact

De behoeften van je organisatie zijn constant aan verandering onderhevig. Maar wij zijn er om te helpen, of het nu gaat om efficiëntie, time-to-market of het creëren van optimale ervaringen. Lees onze klantverhalen.

Laat je inspireren

In onze knowledge hub vind je de laatste inzichten, achtergronden en onderzoek rondom digitale transformaties en innovaties.

dora webinar

Video

Virtuele rondetafel over DORA: Leer van early adopters en de toezichthouder

product-centric organizations

Artikel

Van projectgericht naar productgericht: bouwen aan een cultuur rond klantwaarde

Event

Ontbijtsessie ‘Is enterprise agility echt relevant of een hype?’ Met praktijkcase Aegon

Event

Kennissessie – ServiceNow Utah release

ecosysteem

Whitepaper

Ecosystemen – het vliegwiel voor toekomstige groei?

eu artificial intelligence act

Artikel

De EU-wet inzake kunstmatige intelligentie passeert het EU-parlement

Laten we samen voor duurzame verandering gaan.

Kishan

Kishan Ramkisoensing

Partner – Banking

Financiële diensten | Banken

+31 20 305 3700 @kishanramkisoensing