Vastgoed

Automatisering en het Internet of Things maken een efficiënte en geoptimaliseerde exploitatie van vastgoed mogelijk. Bouw nu aan de toekomst. 

Kom in contact met onze experts  

Nieuwe oplossingen ontwikkelen 

Door demografische veranderingen, toenemende duurzaamheidseisen en veranderende behoeften van klanten komen vastgoedbedrijven en bouwondernemingen constant voor nieuwe uitdagingen te staan. Met zijn duurzame en discrete activa moet met name de vastgoed- en bouwsector rekening houden met de gehele levenscyclus van onroerend goed om doeltreffend te kunnen reageren op de toenemende vraag.  

Optimale integratie 

Het optimale gebruik van geïntegreerde informatie- en communicatiesystemen en consequent gebruik van data bieden enorme mogelijkheden in de vastgoed- en bouwsector. En dit zijn slechts enkele van de veelbelovende en baanbrekende gebieden waar Eraneos ondersteuning biedt: digital twins, digitale bouwplaatsen met building information modeling (BIM) en uitgebreid beheer van de toeleveringsketen (supply chain management of SCM), corporate real estate management (CREM) en digital building platform (DBP). 

Iedereen, van investeerders, eigenaars en planners tot aannemers en managers, moet duidelijk de duurzame, strategische focus van hun eigen bijdrage aan de waardeketen bepalen.

Benut je digitale potentieel

Hoe creëren vastgoed- en bouwbedrijven potentieel door middel van een de digitale transformatie? Vastgoed- en bouwbedrijven hebben tijdens de levenscyclus van een onroerend goed behoefte aan gelaagde digitale technologieën. Om het beschikbare digitale potentieel te kunnen benutten is er meer nodig dan de medewerking van het hele ecosysteem van een onroerend goed. Efficiëntie, veerkracht en innovatiebereidheid bij de individuele spelers is dan ook een vereiste. Tegelijkertijd is een investering in bijvoorbeeld data-activatie alleen raak als de organisatie klaar ervoor is om op basis van de verkregen inzichten door te pakken. Iedereen, van investeerders, eigenaars en planners tot aannemers en managers, moet duidelijk de duurzame, strategische focus van hun eigen bijdrage aan de waardeketen bepalen. Zij verzekeren de toekomstige levensvatbaarheid van hun bedrijf door middel van culturele verandering en proactief innovatiemanagement, zodat er geoptimaliseerde processen kunnen worden geïmplementeerd dankzij consistente digitale strategieën.  

Digitale transformatie en vastgoed 

We ondersteunen en adviseren vastgoedondernemingen bij het ontwikkelen van hun digitale strategieën en het benutten van data om processen te optimaliseren en tegemoet te komen aan de behoeften van de klant. 

1
Digital twin-oplossingen

De digitale modellering van vastgoed als onderdeel van een digital twin vormt het fundament voor de fase- en bedrijfsoverschrijdende optimalisatie en het gebruik daarvan. De digital twin kan worden gebruikt bij verkoop, ontwikkeling (bijvoorbeeld door middel van building information modeling als basis voor de digitale bouwplaats), tot en met management en hergebruik. Dit wordt bereikt door alle mogelijke databronnen te verstrekken, aan elkaar te koppelen en vervolgens te gebruiken.

2
Data-integratie

Er is een geïntegreerd datamanagementsysteem nodig dat alle technische en organisatorische elementen omvat. Op basis hiervan genereren methoden voor data-analyse (data analytics) specifieke toegevoegde waarde.

3
Vastgoedoptimalisatie

Gebouwautomatisering, besturingstechnologie en IoT-oplossingen dragen bij aan een efficiënte en geoptimaliseerde exploitatie van vastgoed. Zij voorzien organisaties van realtime data als basis voor asset management en voor ESG-rapportage om duurzaamheid te optimaliseren. De samenkomst van besturingstechnologie, IoT en de cloud biedt daarnaast ook nieuwe mogelijkheden voor vastgoed- en bouwbedrijven.

4
Duurzaamheidsdiensten

Vastgoed- en bouwondernemingen worden vandaag de dag gedwongen om zichzelf de volgende vragen te stellen: “Hoe kunnen we duurzamer te werk gaan? Hoe kunnen we duurzaam investeren en ook de effectiviteit van onze investering meten?” Realtime data uit het IoT, besturingstechnologie of gebouwautomatisering in combinatie met andere databronnen zoals asset management of kernsystemen creëren transparantie en een solide basis voor besluitvorming.

5
Corporate real estate management (CREM)

CREM garandeert een efficiënt gebruik van de middelen als het aankomt op duurzaamheid en optimalisering van de operationele uitgaven. Wat het operationele vastgoedmanagement betreft, is het van cruciaal belang de verschuivingen op de verschillende investeringsgebieden op de voet te volgen. Gebieden als computer-aided facility management (CAFM), big data, data analytics (digitale vaardigheden) en direct klantcontact zullen in de toekomst alleen maar belangrijker worden.

6
Infrastructuurmanagement

Complexe infrastructuren, zoals datacenters, moeten actief worden beheerd. Vanwege de grote bedrijfsrelevantie van deze infrastructuur voor organisaties is een hoog competentieniveau vereist, van strategie en ontwerp tot implementatie, migratie, exploitatie en optimalisatie.

Onze impact

De behoeften van je organisatie zijn constant aan verandering onderhevig. Maar wij zijn er om te helpen, of het nu gaat om efficiëntie, time-to-market of het creëren van optimale ervaringen. Lees onze klantverhalen.   

Laat je inspireren

In onze knowledge hub vind je de laatste inzichten, achtergronden en onderzoek rondom digitale transformaties en innovaties.

logistiek 4.0

Whitepaper

Op weg naar Logistiek 4.0

Event

Kennissessie – ServiceNow Utah release

Hoe krijg je grip op Digitale Transformatie

Artikel

Hoe krijg je grip op Digitale Transformatie?

Digital hand shake

Event

Sourcing & Cloud Congress (incl. the presentation of the 2023 Dutch IT Sourcing & Cloud Study Results)

Artikel

Het belang van data-ethiek

Artikel

Agile werken & regie: paradox of synergie?

Laten we samen voor duurzame verandering gaan.

Meindert Duker

Meindert Duker

Partner – Industry

Energie- en nutsvoorzieningen | Maakindustrie | Vastgoed

+31 20 305 3700 @meindertduker