Meer dan 70% pensioenfondsen en -uitvoerders twijfelt aan haalbaarheid deadline pensioenwet

Meer dan 70% pensioenfondsen en -uitvoerders twijfelt aan haalbaarheid deadline pensioenwet

Nieuwsbericht

Amsterdam, Nederland – Een recent uitgevoerd onderzoek door Eraneos (voorheen: Quint) wijst uit dat de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel, dat volgens de Wet toekomst pensioenen (Wtp) per 1 januari 2028 voltooid moet zijn, waarschijnlijk vertraging zal oplopen. Deze studie, waaraan 22 pensioenuitvoerings- organisaties en zelfadministrerende fondsen hebben deelgenomen, biedt belangrijke inzichten in de complexiteit en uitdagingen waarmee de sector wordt geconfronteerd.  

“De uitdagingen die we momenteel in de pensioensector ervaren zijn aanzienlijk, maar niet onoverkomelijk,” aldus Arno IJmker, partner en verantwoordelijk voor de pensioensector bij Eraneos. “Het vereist een heldere focus, gezamenlijke inspanning en vooral een open dialoog tussen alle betrokken partijen om deze overgang soepel en succesvol te laten verlopen. We staan op een kritiek punt waar proactiviteit en aanpassingsvermogen essentieel zullen zijn voor de toekomst van onze pensioenen.”

Belangrijkste bevindingen:

  • Gedeelde zorgen – een significante meerderheid van de respondenten, meer dan 70%, twijfelt aan de overgang van de koplopers naar het nieuwe stelsel per 1 januari 2025.
  • Voornaamste uitdagingen – de praktische uitvoering en de IT-infrastructuur staan omschreven als de meest prominente uitdagingen. De complexiteit van de processen en de afhankelijkheid van technologische oplossingen verdienen speciale aandacht.
  • Te verwachten uitstel – de consensus leunt sterk naar de verwachting van een mogelijk uitstel van de uiteindelijke deadline van 1 januari 2028 voor de volledige implementatie van het nieuwe stelsel.
  • Appèl aan de sector – deskundigen en beleidsvormers benadrukken het belang van proactieve en doelgerichte voorbereiding om de transitie vlot en effectief te laten verlopen.

Actiegerichte aanpak van invaren

Om bovenstaande uitdagingen bij de complexe pensioentransitie het hoofd te bieden, benadrukken de onderzoekers het belang van een proactieve aanpak door zowel pensioenfondsen als hun leveranciers. Het versterken van een transparante samenwerking tussen deze stakeholders, het omarmen van innovatieve IT-oplossingen, en het hanteren van flexibiliteit rondom verwachtingen zijn essentieel om de pensioensector te ondersteunen in deze complexe fase.  

Over Eraneos

Eraneos is een internationaal adviesbureau op het gebied van management en technologie dat de digitale toekomst van organisaties vormgeeft. Door organisaties te adviseren over digitale transformaties en oplossingen én ze te implementeren. Eraneos ondersteunt opdrachtgevers op drie continenten en heeft kantoren in Nederland, Duitsland, Spanje en Zwitserland. Bij Eraneos (voorheen Quint en Anchormen)  werken meer dan 1.000 medewerkers en is al ruim 30 jaar actief.  

Meer informatie?

Geïnteresseerden worden vriendelijk verzocht om contact op te nemen met Arno IJmker (arno.ijmker@eraneos.com) voor verdere details.