Organizational Excellence & Transformation

Het opbouwen van veerkracht, wendbaarheid en digitale transformatiemogelijkheden is de enige manier om ervoor te zorgen dat je organisatie in deze volatiele wereld floreert.

Kom in contact met onze experts

Concurrentievoordeel creëren met digitale transformaties

De digitale revolutie dwingt organisaties om van inside-out denken en handelen over te stappen op outside-in denken en handelen. Er wordt dus niet langer zomaar verkocht wat er wordt geproduceerd, maar het leveren van klantwaarde is belangrijk geworden. Dat vraagt om nieuwe organisatiemodellen en het afleren van oude gewoonten.

Groei in een disruptieve omgeving

In het huidige ondernemingsklimaat worden organisaties gedwongen hun manier van denken en meten fundamenteel te veranderen. Het afstemmen van de mentale, zakelijke en meetmodellen binnen de hele organisatie helpt bij een succesvolle digitale transformatie. Om deze overstap te realiseren is er een High Performance Organization (HPO) vereist.

Een HPO is een organisatie die in staat is zichzelf te ontwrichten voordat een concurrent of de markt dat doet. In de praktijk betekent dit het creëren van een organisatie die voortdurend leert, zich verbetert en aanpast. Een HPO ziet een behoefte en verandert indien nodig de hele structuur, inclusief het management, om in die behoefte te voorzien. Zo’n organisatie heeft een langetermijnvisie met kortetermijndoelstellingen.

Klantgericht en door teamwork gedreven

Als je een HPO binnenloopt, kun je het verschil ook daadwerkelijk zien en voelen. In plaats van het werk enkel te doen omdat het moet, zijn mensen intrinsiek gemotiveerd. Ze krijgen energie en zijn betrokken. Ze hebben vertrouwen in het doel en de strategie van hun bedrijf in plaats van afwachtend en doelloos te zijn. Ze weten wat ze moeten doen en hoe dat verband houdt met de waarde die ze voor de klant creëren. Oftewel: medewerkers zijn klantgericht en worden door teamwork gedreven. Het betekent dat het management een cultuur creëert met vlakke hiërarchieën en aanpassingsvermogen als prioriteit ziet. Daarnaast investeert een HPO voortdurend in personeel. Bij Eraneos geloven we dat elke organisatie een HPO kan worden, ongeacht of het om een profit- of non-profitorganisatie gaat.

Hoe wij digitale transformatie mogelijk maken

Wij bieden verschillende waardeproposities aan als onderdeel van onze diensten op het gebied van Organizational Excellence & Transformation.

1
Bedrijfstransformatie en veranderingsmanagement

Een transformatie-aanpak die een inspirerende visie op de toekomst combineert met een doelgericht bedrijfsmodel, biedt voordelen voor elke type organisatie. Zeker als dit model prioriteit geeft aan leiderschapsontwikkeling en experimenten van onderaf. Ons streven is empowerment van medewerkers op alle mogelijke niveaus. Samen zorgen we voor een concurrentievoordeel op lange termijn.

2
Organisatorische veerkracht en supply chain management

Het ondernemingsklimaat wordt steeds volatieler met verschillende ontwrichtende gebeurtenissen die elkaar in rap tempo opvolgen of elkaar zelfs overlappen. Wij helpen onze klanten op het gebied van bewustwording, paraatheid, slimme reacties en snel herstel. Als organisaties effectief kunnen reageren op bedreigingen die de wereldwijde toeleveringsketen beïnvloeden, kunnen ze nieuwe kansen identificeren om sterker uit de strijd te komen na een eventuele crisis.

3
Leiderschap & Obeya

Voor een digitale transformatie is het nodig dat de manier waarop leiders met mensen omgaan verandert. Leiders moeten hun veranderende omgeving begrijpen en hier effectief naar handelen. Wij helpen leiders bij het ondersteunen, bevorderen en versterken van vertrouwen, empowerment van medewerkers en persoonlijke ontwikkeling door gebruik te maken van visueel management (Obeya) en het toepassen van het Lean-Agile Management-systeem.

4
Fusies en overnames

Fusies en overnames (Mergers & Acquisitions oftewel M&A) zijn zeer strategische gebeurtenissen voor elke onderneming. De uitdaging is om relevante en duurzame waarde te creëren tijdens de uitvoering van fusies en overnames. De juiste M&A-strategie vormt de basis voor een succesvolle due diligence en waardecreatie na de transactie.

5
(Lean) Portfolio, Program & Project Management

Met onze expertise in project-, programma- en (lean) portfoliomanagement ondersteunen we onze klanten bij de effectieve uitvoering van zowel agile als traditionele projecten. Wij helpen onze klanten door middel van coaching, het ter beschikking stellen van templates, toolboxen en kaders, maar ook door het ontwikkelen, evalueren en optimaliseren van volledige project- en portfoliomanagementsystemen.

6
Leadership & Development

Organisatieverandering kan alleen slagen als mensen nieuwe kennis opdoen, nieuwe competenties ontwikkelen en nieuw gedrag aanleren. We hebben een breed portfolio van uitstekende trainingsprogramma’s, aangevuld met realistische bedrijfssimulaties die mensen helpen de nieuwe wereld te ervaren.

Ontdek meer
7
Agile en DevOps-diensten 

Dankzij onze uitgebreide knowhow en ervaring begrijpen we wat belangrijk is om onze klanten te helpen het maximale uit agility te halen. Hierdoor kunnen we onze klanten ondersteunen bij het samenstellen van Agile en DevOps-teams, waardoor er uitstekende en aanpasbare waardestromen ontstaan.

8
Operational Excellence

Inzicht in klantwaarde en het leveren van die waarde zijn cruciaal voor elke Lean managementaanpak. Het is ook van essentieel belang om de capabilities op te bouwen om verspilling te herkennen, processen te optimaliseren en problemen op te lossen. We helpen onze klanten deze capabilities ontwikkelen en toepassen om Operational Excellence te bereiken.

9
Procurement services

Bij Eraneos Groep begrijpen we dat een moderne procurement strategie zowel je digitale transformatie als toekomstbestendigheid moet aanjagen. We helpen je met analyses en zetten deze om in acties, helpen bij het managen van de procurement optimalisaties en implementaties die je voor ogen hebt. En houden rekening met compliance en toekomstbestendigheid bij je procurement, zoals duurzame inkoop.

Ontdek meer

Onze impact

Onze diensten voor organisatorische excellentie en transformatie hebben al meerdere klanten in tal van sectoren geholpen.

Laat je inspireren

In onze knowledge hub vind je de laatste inzichten, achtergronden en onderzoek rondom digitale transformaties en innovaties.

Artikel

‘Phoenix Game for Business’ workshop tijdens Health Business Week

Marktonderzoek

Onderzoeksrapport: Digitalisering vraagt om nieuw leiderschap

future of work

Artikel

Paneldiscussie “The Future of Work”- Deel 1

Video

SAFe deel 4: Kwaliteit en compliancy binnen SAFe door Quality by Design

regie bij devops

Artikel

Is regie nog wel nodig bij DevOps?

ecosysteem

Whitepaper

Ecosystemen – het vliegwiel voor toekomstige groei?

Laten we samen voor duurzame verandering gaan.

Dragana Mijatovic

Partner – Organizational Excellence & Transformation

Service | Organizational Excellence & Transformation

+31 20 305 3700 @draganamijatovic