Overheid

Om de uitdagingen van vandaag én straks het hoofd te bieden, moeten je diensten aan steeds meer eisen voldoen. Wij helpen je hierbij.

Kom in contact met onze experts

Volop digitale druk

Onze samenleving van vandaag en morgen is nog meer informatiegestuurd en digitaal dan die van gisteren. Met de toenemende digitalisering neemt de beschikbare hoeveelheid data over burgers, bedrijven, diensten en processen bijna exponentieel toe. Deze ontwikkelingen vragen om een aanscherping van beleidsmatige aandacht en besluitvorming op veel thema’s. Van digitale inclusie en persoonlijke, eenvoudige (digitale) dienstverlening waarbij rekening wordt gehouden met de menselijke maat tot veiligheid van de digitale infrastructuur en privacy; als dienstverlener en werkgever in de overheid ga je uitdagingen genoeg tegemoet.

Betere data graag

Door het slim combineren van de juiste data genereer je informatie op maat. Dit helpt je bij het proactiever en reactiever werken. Misschien staat in je strategische plannen dat je beter wilt kunnen acteren met behulp van meer informatie, afgeleid van kwalitatief goede data. Misschien onderneem je daarvoor zelfs – met wisselend succes – al actie. Hoe dan ook, de zorgen om privacyaspecten en de veiligheid en juistheid van informatie nemen toe.

Maatwerk, flexibiliteit en politiek-bestuurlijke slagkracht vragen om een duidelijke regierol voor de overheid

Samen in balans

Snel opvolgende wijzigingen in wet- en regelgeving, compliance voorschriften, klantwensen en hogere eisen aan de kwaliteit van uitvoering stellen je organisatie sterk op de proef. Maatwerk, flexibiliteit en politiek-bestuurlijke slagkracht vragen om een duidelijke regierol. Continu werken aan de uitvoering zelf is dan ook essentieel om de balans tussen kwaliteit, flexibiliteit en wendbaarheid op orde te houden. Niet alleen qua digitalisering, maar ook in cultuur en gedrag.

Je staat meer dan ooit voor de uitdaging de juiste dingen te blijven doen en de dingen juist te doen, en dat op basis van de juiste informatie. Eraneos richt zich om die reden op de Informatie Gestuurde Overheid en Werk(t) aan (de digitale) Uitvoering. Wij zijn je partner die helpt de digitale uitdagingen aan te gaan en de menselijke maat borgt.

Digitale transformatie en de overheid

Eraneos richt zich om die reden op de Informatie Gestuurde Overheid, Werk(t) aan (de digitale) Uitvoering en borgt de menselijke maat.

1
Informatiegestuurde Overheid

Wil jij je dienstverlening en bedrijfsvoering verbeteren met behulp van een betere informatiepositie? Laat ons je ondersteunen en helpen bij de borging van veiligheid van data en informatie. We begeleiden zowel de strategische als de benodigde praktische kant van de zaak. In overleg met jou brengen we bijvoorbeeld structuur aan in een bestaand maar onoverzichtelijk datalandschap. Zodat jij flexibel kunt inspelen op de steeds veranderende uitdagingen en context.

2
Werk aan Uitvoering

Eraneos levert een bijdrage aan je digitale dienstverlening, met als doel de continuïteit en wendbaarheid van de uitvoering van goede dienstverlening aan burgers, instellingen en bedrijven te borgen. Samen met jou vernieuwen en optimaliseren we hiervoor je bestaande informatie-intensieve business- en bedrijfsvoeringsprocessen.

Onze impact

De behoeften van je organisatie zijn constant aan verandering onderhevig. Maar wij zijn er om te helpen, of het nu gaat om efficiëntie, time-to-market of het creëren van optimale ervaringen. Lees onze klantverhalen.

Laat je inspireren

In onze knowledge hub vind je de laatste inzichten, achtergronden en onderzoek rondom digitale transformaties en innovaties.  

Whitepaper

Governance, Risk & Compliance: Quality by Design in een DevOps organisatie

Event

Kennissessie – ServiceNow Utah release

Whitepaper

Operational Excellence in een digitaal tijdperk

Marktonderzoek

Onderzoeksrapport: Digitalisering vraagt om nieuw leiderschap

ai in overheid

Event

Forum voor IT-directeuren en -beslissers – De nieuwe realiteit: een open en efficiënte overheid door AI

eu artificial intelligence act

Artikel

De EU-wet inzake kunstmatige intelligentie passeert het EU-parlement

Laten we samen voor duurzame verandering gaan.

guido van der harst

Guido van der Harst

Partner – Overheid

Overheid

+31 20 305 3700 @guidovanderharst