Op naar productoriëntatie in organisaties

Productoriëntatie zorgt ervoor dat je beter aan de behoeften van je klant voldoet. Het maakt je innovatiever en wendbaarder.

Kom in contact met onze experts

Nieuw tijdperk, nieuwe visie

In het huidige tempo waarin veranderingen in de markt elkaar opvolgen, moet je jezelf als financiële organisatie continu aanpassen. Je moet je werkwijzen veranderen om flexibel te blijven en de klant centraal te stellen. Een van de mogelijkheden is om over te stappen op een productgeoriënteerde benadering. Eraneos helpt je bij de switch van projectoriëntatie naar productoriëntatie. Door autonome teams te creëren, bouwen we je werk om producten, diensten en toegevoegde waarde heen.

Antwoord op het nieuwe normaal

De financiële branche heeft aan uitdagingen geen gebrek momenteel: strakke wet- en regelgeving, digitalisatie en toenemende concurrentie. Tegelijkertijd wordt het wereldwijde economische landschap bepaald door inflatie, hogere rentepercentages, prijsstijgingen en mislukte samenwerkingen. Wat is de beste aanpak in dit nieuwe tijdperk? Met welke producten en diensten kun je voorop blijven lopen in de markt?

Het antwoord ligt verscholen in productoriëntatie. Veel financiële dienstverleners willen graag agile en multidisciplinair werken, maar door projectoriëntatie en toegenomen snelheid van wijzigingen nemen versnippering en verspilling juist toe. Door je organisatie meer richting het product te oriënteren, ondersteunen we de implementatie van multidisciplinaire teams. Om het product of de dienst heen, niet om het project. Zo krijg je een bredere levenscyclus. Je IT-, business en uitvoerende teams werken namelijk samen richting een gezamenlijk doel.

Met een productgeoriënteerde benadering kunnen je teams hun efficiency, transparantie en klanttevredenheid verbeteren.

Transformeer je organisatie

Om ervoor te zorgen dat de organisatie meer productgeoriënteerd wordt, moet je commitment richting je klanten uitdragen. In de praktijk kan dit op veel manieren. Het zou om te beginnen een nieuw hypotheekproduct kunnen inhouden, waarbij je in plaats van verschillende teams die aan deelaspecten werken één autonoom team vormt. Dit multidisciplinaire team coördineert het design, management én de implementatie van het product. Met onze expertise helpen we jou in control te blijven. We veranderen de standaard hiërarchische lijnen in een agile sturingswijze, die ook akkoord is voor de toezichthouders.

Uiteraard is de transformatie naar productoriëntatie niet gemakkelijk of van vandaag op morgen gerealiseerd. Het is echter wel een stap waar de huidige markt om vraagt. Met een productgeoriënteerde benadering kunnen je teams hun efficiency, transparantie en klanttevredenheid verbeteren. Eraneos begeleidt ook jouw organisatie graag bij deze transformatie. Met een groeimindset, lean werkwijze, efficiënte processen en een strategie die de klant centraal stelt, helpen we je continu te verbeteren en toegevoegde waarde te leveren.

Laten we samen voor duurzame verandering gaan.

Arno IJmker

Arno IJmker

Partner – Pensions

Financiële diensten | Pensioenen

+31 20 305 3700 @arnoijmker
Hans Burg

Hans Burg

Partner – Insurance

Financiële diensten | Verzekering

+31 20 305 3700 @hansburg
Kishan

Kishan Ramkisoensing

Partner – Banking

Financiële diensten | Banken

+31 20 305 3700 @kishanramkisoensing