Snelle contractering van nieuwe outsourcing partners voor Sanquin Plasma Products

Sanquin

Snelle contractering van nieuwe outsourcing partners voor Sanquin Plasma Products

Begeleiding van de aanbestedingen tijdens carve-out van alle IT-activiteiten van Sanquin. Zowel bij het afsplitsen van contracten met huidige (IT) leveranciers als bij aanbestedingen voor nieuwe leveranciers.

Uitdaging

Om de Nederlandse beschikbaarheid en productie van plasmageneesmiddelen te waarborgen zijn nieuwe strategische partners en investeerders gevonden. Daarom is Sanquin Plasma Products (SPP) losgekoppeld van Sanquin, en moest ook de volledige IT omgeving worden afgesplitst. Deze carve-out moet binnen 2 jaar zijn gerealiseerd en vraagt dus om snelle beslissingen zonder risico’s uit het oog te verliezen.

“SPP heeft in zeer korte tijd de voorbereidingen getroffen om haar complexe IT-omgeving af te splitsen van Sanquin. Het team is op professionele wijze ondersteund door Eraneos.”

Remmert Vosbergen, Vice President of Information Technology, SPP

De aanpak

Om een nieuwe, toekomstbestendige IT-omgeving voor SPP in te richten, is een uitgebreid transitieplan opgesteld. In dit plan werd gekozen om zoveel mogelijk de regie te voeren op de IT-leveranciers, en zo min mogelijk intern te organiseren. Eraneos hielp SPP met het uitvoeren van de aanbestedingen en het benaderen van leveranciers. De focus in deze aanbestedingen lag op werken in de cloud, het gebruik van SaaS oplossingen en de digitale werkomgeving.

Het in Amsterdam gevestigde plasma-geneesmiddelenbedrijf verwerkt bloedplasma tot diverse geneesmiddelen voor een groot aantal (levensbedreigende) ziektes, zoals stollings- en afweerziekten. En met dat belangrijke werk worden niet alleen levens gered, maar blijft Nederland ook voor een groot deel zelfvoorzienend. SPP is een zelfstandige onderneming en tot einde 2020 een dochteronderneming van bloedbank Sanquin.

Het resultaat

SPP is in staat gebleken om vaart te maken met het contracteren van diverse outsourcing partners. Met de lean en mean-aanpak zijn binnen een recordtijd van 8 maanden alle nieuwe aanbestedingen afgerond, en lopende contracten voor 90% gesplitst. SPP is daarmee nog niet klaar. Momenteel wordt de resterende tijd gebruikt voor de verdere uitvoering van de transities, migraties en implementaties. Doelstelling: binnen 2 jaar een volledige carve-out.

Samen werken aan een duurzame verandering?

Robin Lammerts

Robin Lammerts

Partner – Gezondheidszorg & Life Sciences

Gezondheidszorg

+31 20 305 3700 @robinlammerts