14% toename van automatisch verwerkte recepten met een jaarlijkse kostenbesparing van een half miljoen

Apotheek Voorzorg

14% toename van automatisch verwerkte recepten met een jaarlijkse kostenbesparing van een half miljoen

Een Digital twin en een AI-optimaliseringsalgoritme voor Apotheek Voorzorg.

De uitdaging

Bij de samenstelling van de medicatierol selecteert Apotheek Voorzorg voor iedere patiënt tabletten, dragees en capsules op basis van het tijdstip van inname en verpakt de geneesmiddelen vervolgens in speciale plastic zakjes. Die plastic zakjes bevatten alle pillen die op hetzelfde moment moeten worden ingenomen. De zakjes worden voor het merendeel automatisch gevuld door machines die 24 uur per dag werken. Die machines kunnen maximaal 400 soorten pillen opslaan en een recept kan alleen worden verwerkt als alle voor een zakje benodigde pillen in de machine beschikbaar zijn.

Als alle pillen in de machine beschikbaar zijn, kan Apotheek Voorzorg volledig automatisch medicatierollen maken. De productiviteit van de machines wordt aanzienlijk verminderd als in een bepaalde machine niet alle pillen beschikbaar zijn. Uitgaande van een assortiment van meer dan 1500 beschikbare pillen en duizenden mogelijke recepten, was de vraag: wat is de optimale combinatie voor het pillenassortiment dat in iedere machine moet worden opgeslagen om maximale efficiëntie te verzekeren en tegelijk foutloos de hoogste kwaliteit te behouden?

Wat is de optimale combinatie voor het pillenassortiment dat in iedere machine moet worden opgeslagen om maximale efficiëntie te verzekeren en tegelijk foutloos de hoogste kwaliteit te behouden?

De aanpak

In samenwerking met de klant hebben we hun hele productieproces onder de loep genomen om te zien of we ze met een slimme data-analyse konden helpen. We zagen al snel dat de machines het grootste knelpunt vormden. De efficiëntie kon worden verbeterd door het pillenassortiment zó te kiezen dat de recepten automatisch, zonder menselijke tussenkomst, konden worden verwerkt. Daar kwam nog bij dat we niet hun hele proces konden stopzetten om verschillende combinaties van pillen en machines te testen. De mensen moesten hun medicijnen natuurlijk wel op tijd ontvangen.

Daarom hebben we een Digital Twin van hun hele productieketen gebouwd. In die digitale kopie konden we in real time pillenassortimenten in verschillende combinaties simuleren. Ook bouwden we een optimaliseringsalgoritme om alle historische gegevens van Apotheek Voorzorg te analyseren. Op basis van deze analyse hebben we aanbevelingen gedaan voor de verdeling van pillen over de verschillende machines, om zoveel mogelijk recepten automatisch te verwerken.

Apotheek Voorzorg is gespecialiseerd in het geautomatiseerd op maat verpakken van geneesmiddelen voor patiënten. Het bedrijf ontvangt recepten van apotheken en verpakt de geneesmiddelen per innamemoment in een medicatierol die voor elke gebruiker is gepersonaliseerd. Deze medicatierollen worden binnen enkele dagen na bestelling geleverd aan zorgcentra, penitentiaire inrichtingen, verpleeghuizen en thuiszorgpatiënten in heel Nederland. Apotheek Voorzorg zorgt ervoor dat mensen die verschillende medicijnen gebruiken, de juiste hoeveelheid medicijnen op het juiste moment innemen – zelfstandig, gemakkelijk en veilig.

Het resultaat

In de Digital Twin konden we honderden simulaties uitvoeren en de impact van iedere simulatie beoordelen zonder de productielijn van Apotheek Voorzorg te ontregelen. We konden zelfs precies inschatten hoeveel efficiënter ze zouden zijn met iedere verschillende combinatie. In het eerste jaar hebben we het aantal automatisch verwerkte recepten met 14% kunnen verhogen. In de praktijk betekende dit voor de klant een jaarlijkse kostenbesparing van een half miljoen euro.

Daarnaast hebben we een planningsmodule ontwikkeld om het juiste recept automatisch op het juiste moment aan de juiste machine toe te wijzen. Daarmee zou het productieproces nog efficiënter worden. Apotheek Voorzorg werkt bestellingen die geen spoed hebben nu pas af als de pillenassortimenten zijn geoptimaliseerd, waardoor de efficiëntie niet langer in het gedrang komt. Het is ons gelukt om verschillende knelpunten voor de klant op te lossen. De efficiëntie is verbeterd, waardoor meer mensen de juiste medicijnen op het juiste moment kunnen innemen – zelfstandig, gemakkelijk en veilig.

Samen werken aan een duurzame verandering?