Scrum Product Owner

Organizational Excellence & Transformation Training

De rol van de Scrum Product Owner is misschien wel de meest uitgebreide en veeleisende rol in het scrumproces. Product Owners zijn de spin in het web. Binnen een project moet de Product Owner beschikken over enkele essentiële eigenschappen:

  • Autoriteit: een Product Owner moet beslissingen kunnen en durven nemen
  • Tijd: het kunnen opeisen van tijd om beschikbaar te zijn voor de rol van Product Owner
  • Kennis: zodat succesvol invulling kan worden geven aan deze rol

Waarom deze Scrum Product Owner training?

Om de juiste beslissingen te kunnen nemen, is kennis van zaken van cruciaal belang evenals het vermogen om met het netwerk van stakeholders te kunnen communiceren. In de Scrum Product Owner training komen alle onderwerpen aan de orde die helpen succesvol invulling te geven aan deze rol. Praktijkcases, oefeningen en sparren met andere professionals staan centraal. In het eerste deel komt het volgende aan de orde: het gedachtegoed achter Agile; de rolverdeling tussen business en IT; verkenning van het agile framework Scrum; rollen binnen Agile (Developers, Scrum Master en Product Owner). Het tweede deel van de Scrum Product Owner training staat in het teken van toepassen én doen. De theorie wordt met uitdagende, pragmatische oefeningen ervaren. De impact van kortcyclisch iteratief en incrementeel ontwikkelen wordt inzichtelijk gemaakt.

Wat ga je leren?

Je leert de voordelen die het Agile-gedachtegoed en het werken met Scrum bieden boven de traditionele ontwikkelmethodieken. De training gaat in op de verantwoordelijkheden van de Product Owner. De verantwoordelijkheden van de andere rollen komen ook aan bod. Werken met Scrum staat en valt immers met een gemotiveerd team waarin alle rollen vertegenwoordigd zijn. Met deze training ontwikkel je de volgende inzichten en vaardigheden:

  • Het gedachtegoed en de rollen achter agile werken
  • Het uit de voeten kunnen met de instrumenten en rituelen die in een agile werkwijze worden gebruikt
  • Waarde creëren voor je opdrachtgevers

Voorkennis

Je hebt de Scrum Guide gelezen en/of je hebt deelgenomen aan de Agile Scrum Foundation training.

Scrum Product Owner certificering

Na het volgen van deze training ben je voldoende voorbereid op het officiële examen van Scrum.org, namelijk het Professional Scrum Product Owner (PSPO1) examen.

Meer weten over deze training?

Er zijn meerdere mogelijkheden beschikbaar voor deze training. Neem contact met ons op via email of bel ons voor meer informatie. Wij voorzien je graag van een passend advies.

Mike van Dongen

Leadership & Development Client Director

Service | Leadership & Development

+31 20 305 3700 @mikevandongen