Verbeterde wendbaarheid door de transformatie naar Agile werken

Bosch Thermotechnology

Verbeterde wendbaarheid door de transformatie naar Agile werken

Door een betere afstemming van de organisatie op de systemen en een verschuiving naar end-to-end verantwoordelijkheid kunnen teamleden zich beter richten op het creëren van klantwaarde.

De uitdaging

Om concurrerend te blijven en hun klanten beter te kunnen bedienen, wil Bosch TT-RHC anders gaan werken en de focus verleggen van het creëren van afzonderlijke componenten naar oplossingen voor de klant. Het was een grote uitdaging om iedereen op dezelfde manier te laten werken. Een methode voor agile portfoliomanagement verbindt daartoe de verschillende bedrijfsonderdelen en -locaties. De transformatie omvatte vier verschillende locaties in drie landen. Eraneos implementeerde een methode voor agile portfoliomanagement en maakte de transformatie beter meetbaar door het opstellen van een reisgids waarin de doelstellingen, de principes en de gewenste werkwijze van Bosch TT-RHC zijn samengevat.

In plaats van het ontwikkelen van afzonderlijke componenten, naar de ontwikkeling van klantgerichte oplossingen.

De aanpak

De transformatie begon met een kick-offmeeting waarin de roadmap voor de transformatie, het veranderverhaal en de veranderstrategie werden gedefinieerd. Tijdens de opstartfase werden er geïntegreerde workshops gehouden, waarin change agents van alle vier betrokken locaties hun voortgang bespraken en belangrijke ontwerpbeslissingen namen. Eraneos ontwierp in nauwe samenwerking met Bosch een end-to-end workflow voor het portfoliomanagement, waarin de wensen van de klanten worden geprioriteerd en worden toegewezen aan businessteams, gebaseerd op een pullmechanisme. Op basis van deze workflow werden er nieuwe rolbeschrijvingen en organisatiestructuren ontworpen, in lijn met de werkwijze bij Bosch. Uit de voornaamste ontwerpprincipes vloeide voort dat de teams volledig verantwoordelijk worden voor hun producten en zelfstandig belangrijke beslissingen kunnen nemen.

De afdeling Residential Heating Controls (RHC) van Bosch Thermotechnology (TT) ontwikkelt en levert wereldwijd regelsystemen en elektronica voor verwarmings- en koelapparaten. De producten lopen uiteen van traditionele gasgestookte verwarmingssystemen en warmtepompen tot slimme regelsystemen voor het huis. Bosch TT-RHC produceert diverse componenten die worden geconfigureerd en geassembleerd in uiteenlopende apparaten. Bosch staat voor de uitdaging om nieuwe producten met een kortere time-to-market te ontwikkelen. Er moeten uiteenlopende markten worden bediend, zonder de effectieve systeemarchitectuur en total cost of ownership uit het oog te verliezen. RHC bevindt zich in de beginfase van de ontwikkeling van een nieuwe generatie regelaars. Samen met een sterkere focus op agile delivery zal dit de systeemintegratie en klantgerichtheid bevorderen, waardoor Bosch zich tot een Lean-Agile Enterprise kan ontwikkelen.

Het resultaat

Het resultaat is een geïntegreerde roadmap die is afgestemd op de organisatiecontext. Door het pullproces voor het portfoliomanagement kan de teamcapaciteit optimaal worden afgestemd op de klantvraag, hetgeen resulteert in snellere levertijden. Daarnaast leidt de nieuwe organisatiestructuur tot minder afhankelijkheden tussen de teams en kunnen de teamleden zich nu beter richten op het creëren van klantwaarde. Bosch kan de voortgang en prestaties van hun transformatie volgen met behulp van surveys en metrieken. Bovendien bevordert de reisgids de Lean-Agile mentaliteit in de hele organisatie.

Samen werken aan een duurzame verandering?