Paneldiscussie “The Future of Work” – Deel 3

Paneldiscussie “The Future of Work” – Deel 3

Article Artikel Organizational Excellence & Transformation

Eraneos ondersteunt organisaties bij het ontwerpen en implementeren van hun digitale transformatie. Dit gebeurt door mensen, processen, technologie en leiderschap met elkaar te verbinden. Als Great Place to Work is Eraneos voortdurend op zoek naar manieren om de toekomst van werk vorm te geven. In een reeks van 3 blogs gaan Hannah, Anouk, Mick, Gwen en Niels (vijf generaties Eraneos-consultants) met elkaar in gesprek over die toekomst. Hoe ziet de wereld van werk er in 2035 uit? Lees hier de eerste en tweede blog uit de serie “The Future of Work”.

Stelling 3: Er zijn in 2035 meer vrouwen CEO dan mannelijke CEO’s die Peter heten

Begin dit jaar veranderden honderden vrouwen hun naam op netwerksite LinkedIn een week lang in ‘Peter’. Hiermee wilden ze aandacht vragen voor de ongelijke kansen tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt. De tijdelijke naam was allesbehalve toevallig gekozen: uit onderzoek blijkt dat er bij beursgenoteerde bedrijven in Nederland meer CEO’s zijn die naar de naam ‘Peter’ luisteren dan dat er vrouwelijke CEO’s zijn. Zal deze ongelijkheid de komende decennia afnemen? En wat zijn daarbij de belangrijkste uitdagingen om te overwinnen?

“Eén van de problemen die ik zie, is dat het lijkt alsof er nog steeds bepaalde stereotypen bestaan over wat een goede leidinggevende is. En dat dat vooral karaktereigenschappen zijn die we als ‘mannelijk’ beschouwen”, merkt Hannah op. Dat klassieke beeld van leiderschap moet wat haar betreft hoognodig op de schop. “Wie zegt dat een leidinggevende niet juist ook een zachte of een zorgzame kant nodig heeft?”
 
Gwen kan zich daarin vinden en vindt het belangrijk dat de discussie niet per se om mannen of vrouwen moet gaan, maar eerder om mannelijke en vrouwelijke energie. “Ik ken wel mannen in hoge posities met hele mooie vrouwelijke eigenschappen, maar je ziet het inderdaad weinig terug. Is dat niet het probleem? Dat we de vrouwelijke energie in leidinggevende posities missen? Hoe vaak zie je niet dat vrouwen juist die zo typische vrouwelijke kwaliteiten lijken te verliezen als ze eenmaal een positie aan de top hebben bereikt?”

“Bij mannen zie je dat ook”, zo valt Mick op. “De meeste mensen, ook mannen, hebben zachtere kanten. Toch zie je dat maar weinig terug als ze eenmaal in een leidinggevende positie terecht zijn gekomen. Kan het misschien ook zijn dat zo’n plek zelf dat opwekt?” Niels vermoedt dat het daarmee ook een systemische uitdaging is. “Het huidige leiderschapssysteem is er met name op gericht om individuen te belonen”, observeert hij. “Dat heeft als resultaat dat wanneer je als individu op zo’n positie terecht wil komen, dat vaak gepaard gaat met zaken als ellebogenwerk en elkaar onderuithalen.” Zo lang dergelijk gedrag wordt gebagatelliseerd omdat het ‘er nu eenmaal bij hoort’, zal dit volgens Niels zijn weerslag hebben op de rest van de organisatie.
 
Anouk pleit er dan ook voor om op een andere manier naar leiderschap te gaan kijken. “En dan ook naar wat we kunnen doen om voor zowel mannen als vrouwen de randvoorwaarden gelijk te trekken. Is het nodig dat je in een toppositie moet inleveren op je privéleven en meer uren moet werken?” Zo lang vrouwen thuis gemiddeld meer zorgtaken op zich nemen dan mannen, werpt dat volgens haar een barrière op om een toppositie te bekleden.
 
Past het wel in deze tijd dat er nog steeds een koppeling lijkt te zijn tussen een C-level functie en een werkweek van 40 uur of meer, vraagt Gwen zich af. “We leven in een tijd van toegenomen bewustzijn, ook over dit soort zaken. Ik hoop echt dat er meer hart in het bedrijfsleven komt”, geeft ze aan. Anouk hoopt op haar beurt dat de toplaag van bedrijven een meer reële afspiegeling van de maatschappij wordt. “Als het lukt om aan iedereen gelijke kansen te geven, levert je dat als bedrijf uiteindelijk ook betere ideeën op.”
 
Uiteindelijk is Mick er ‘heilig van overtuigd’ dat er in 2035 meer vrouwen dan ‘Peters’ CEO zijn. “De maatschappij verandert, net als de manier waarop we naar leiderschap kijken en er invulling aan geven. Zo komt er meer ruimte voor vrouwen aan de top.” Hannah sluit zich daarbij aan. “Kijk naar een beweging als ‘Stem op een vrouw’, waardoor steeds meer mensen er bewust mee bezig zijn om vrouwen in de politiek te krijgen. Ik verwacht dat het ook in het bedrijfsleven steeds normaler wordt dat een vrouw een leidinggevende rol bekleedt.”