Digitale strategie & transformatie in de zorg

Digitale strategie & transformatie in de zorg

Whitepaper Digital Business & Innovation


Digitale strategie definiëren wij als de toepassing van digitale technologieën met als doel het huidige business model beter te laten aansluiten op de veranderende wereld.

Onze focus is hierbij niet alleen gericht op interne optimalisatie, maar ook op samenwerking met andere organisaties in het netwerk. De prioriteiten liggen bij het verbeteren van de kwaliteit van zorg in de hele keten en het verhogen van de ervaring van zowel patiënten als medewerkers. Bij het vormgeven van deze strategie is het van belang om vanuit een duidelijke visie te werken en rekening te houden met zes kernelementen:

  1. Het kritisch evalueren van het bestaande businessmodel, gericht op het vinden van mogelijkheden voor verbetering, vernieuwing en uitbreiding.
  2. Het strategisch omgaan met beschikbare data, zowel intern als extern, omdat dit van essentieel belang is voor een succesvolle digitale strategie.
  3. Het in kaart brengen van de huidige positie binnen het netwerk, het identificeren van kansen en het vaststellen van samenwerkingspartners.
  4. Het maken van weloverwogen keuzes over nieuwe digitale technologieën en hun toepassingen.
  5. Het heroverwegen van bedrijfsfuncties en -processen om nieuwe werkmethoden te introduceren, barrières te doorbreken en digitale innovatie te stimuleren.
  6. Het ontwikkelen van digitale vaardigheden en leiderschap om specifieke expertise op te bouwen en effectief te opereren in dit digitale tijdperk.

Het doel van deze benadering is niet alleen om de interne processen te optimaliseren, maar ook om een veerkrachtigere en innovatievere organisatie te worden die in staat is om te gedijen in een snel veranderende omgeving. Lees meer over onze visie en aanpak in deze whitepaper.

Downloads

Whitepaper

Digitale strategie & transformatie in de zorg

Lees hier verder

Blijf up-to-date!

Ontvang onze beste inzichten geschreven door onze experts.