De veilligheidsimplicaties van Generatieve AI

De veilligheidsimplicaties van Generatieve AI

Whitepaper Generative AI Data & AI

Terwijl we getuige zijn van een trend in Kunstmatige Intelligentie (AI), zien we tegelijkertijd vanuit alle hoeken van de samenleving een wijdverspreide vrees en bezorgdheid. Vooral de verreikende negatieve neveneffecten van de snelle ontwikkeling van AI-technologie boezemt angst in. Maatschappelijke organisaties, minderheidsgroepen, vakbonden, academici, beleidsmakers en zelfs mensen uit de technische industrie zelf hebben hun zorgen geuit over de richting waarin AI zich ontwikkelt, het tempo waarin dit gebeurt en de realistische en potentiële risico’s ervan. Aangezien mensen van alle rangen en standen al direct en indirect te maken hebben met een aantal van de nadelige effecten, hebben beleidsmakers zich gehaast om regelgeving aan te nemen om de veiligheid van mensen te waarborgen. Tegelijkertijd probeert men de balans te vinden en ervoor te zorgen dat de voordelen van AI ook worden benut.

De Europese AI-wet is een duidelijk voorbeeld van hoe de EU AI wil reguleren met als doel “ervoor te zorgen dat AI werkt voor mensen en een kracht ten goede is in de samenleving”. We hebben al een uitgebreid artikel geschreven over dit onderwerp, waarin we ingaan op de details en wat het betekent voor organisaties die GenAI-toepassingen en -modellen willen aanbieden, die je hier kunt vinden.

Wat zijn de specifieke risico’s die dergelijke ontwikkelingen op het gebied van regelgeving rond AI veroorzaken?

Om daar antwoord op te geven, hebben we een aantal specifieke zaken uitgewerkt, met name rond de zogenaamde generative-AI technologie. De whitepaper richt zich grotendeels op de gevolgen voor de beveiliging vanuit een privaat en publiek perspectief om enkele van de risico’s te illustreren. Ondanks deze beperkte focus blijft het belangrijk om op te merken dat beveiligingsoverwegingen bij lange na niet de enige risico’s van dit type technologie zijn, noch van AI in het algemeen, maar wel een goed startpunt in het AI-risicolandschap.

Downloads

Whitepaper

De veilligheidsimplicaties van Generatieve AI

Whitepaper aanvragen

Blijf up-to-date!

Ontvang onze beste inzichten geschreven door onze experts.