Dataverzameling en -gebruik in de Maakindustrie

Dataverzameling en -gebruik in de Maakindustrie

Whitepaper Digital Business & Innovation Data & AI Technology & Platforms

Van productielijn naar waardeketens

In het komende decennium zal de inzet van data in toenemende mate bepalend zijn voor het succes van organisaties in de maakindustrie. Ooit was deze sector koploper in het inzetten van nieuwe werkwijzen, zoals de introductie van de lean-methodiek. Echter inmiddels heeft de maakindustrie een achterstand als het gaat om doorontwikkeling en acceptatie van nieuwe methoden en technieken. Terwijl daar inmiddels grote kansen liggen om de organisatie over de hele keten te optimaliseren.

Recent hebben we onderzocht hoe organisaties in de maakindustrie kijken naar de ontwikkelingen op het gebied van Industry 4.0 en hoe ze deze toepassen. Dit hebben we gedaan door een vragenlijst af te nemen bij de verantwoordelijken van operations van een veertigtal bedrijven. In deel I van dit rapport hebben we de ontwikkelingen voor de organisatie, processen en menselijke factoren ten aanzien Industry 4.0 besproken. In dit tweede deel zullen we data en datagebruik behandelen.

Door de komst van nieuwe technologieën, zoals IoT, is het makkelijker om stappen in het productieproces aan elkaar te koppelen en om daaruit data te halen en te analyseren hoe deze geoptimaliseerd kunnen worden. Tegelijkertijd is het toepassen van data-intelligentie op grote hoeveelheden datasets steeds eenvoudiger geworden. Hierdoor is er een nieuw tijdperk ontstaan voor bedrijven in de maakindustrie waarbij data ingezet kan worden in de hele waardeketen, van ‘demand forecasting’ tot ‘procurement’. In dit rapport delen we hoe organisaties in de maakindustrie kijken naar deze ontwikkelingen en we beschrijven onze visie op deze ontwikkelingen.

Downloads

Whitepaper

Dataverzameling en -gebruik in de Maakindustrie

Download Whitepaper

Blijf up-to-date!

Ontvang onze beste inzichten geschreven door onze experts.