Pensioenrapport: zorg over invoeringsdatum nieuwe pensioenwet verschuift naar zorg over besluitvorming sociale partners 

Pensioenrapport: zorg over invoeringsdatum nieuwe pensioenwet verschuift naar zorg over besluitvorming sociale partners 

Nieuwsbericht

AMSTELVEEN, 14 juli 2023 – Pensioenuitvoeringsorganisaties (PUO’s) en softwareleveranciers maakten zich tot vlak voor invoering van de Wet Toekomst Pensioenen behoorlijk grote zorgen over het tijdstip van de pensioenwetgeving. Nu de wet is aangenomen staat de besluitvorming door de sociale partners ten aanzien van nieuwe regelingen bovenaan hun zorgenlijst. Zorgen over beschikbaarheid van IT-specialisten voor datamigratie nemen ook toe. Dit en meer blijkt uit een rondgang langs zeven PUO’s en dertien softwareleveranciers door adviesbureau Eraneos (voorheen Quint), dat pensioenfondsbesturen en –uitvoeringsorganisaties helpt bij transitie en operationalisering van hun dienstverlening.

Stress onder de PUO’s over tijdstip van invoering van de wet nam ten opzichte van 2022 kort voor invoering van de wet in 2023 toe van 82 procent naar 86 procent. Sinds 1 juli komt de nadere vertaling en uitwerking van de wet naar de pensioenregeling van elk fonds bovenaan te staan als het gaat om de zorgen van de PUO’s. PUO’s blijken zich ook in toenemende mate zorgen te maken over het tekort aan specialisten die uitvoering van essentiële datamigratie onder hun hoede krijgen. Bij PUO’s zijn die zorgen toegenomen van 14% naar 57%. “Je ziet nu al dat een fonds zoals ABP aankondigt de eerdergenoemde invoerdatum met een jaar uit te stellen. Het is tekenend voor de PUO’s die steeds weer moeite met deadlines hebben. Het is echt een complex en hels karwei”, vertelt partner bij Eraneos, Arno IJmker.

Verdere uitwerking onder druk?

Pensioenuitvoeringsorganisaties lijken de keuzes door pensioenfondsen, nu de Wet Toekomst Pensioenen is aangenomen, dus als grootste belemmering te zien om de dienstverlening conform het pensioenakkoord op orde te krijgen. Op 30 mei heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen (Wtp), die is ingegaan op op 1 juli 2023 en voorschrijft dat de transitie op 1 januari 2028 afgerond moet zijn.

IJmker: “De druk op de uitvoeringsorganisaties zelf neemt ook toe omdat zij de totale dienstverlening en transitie vorm moeten gaan geven”, stelt Arno IJmker, partner bij Eraneos. “De zorg komt vooral te liggen bij de lagere wetgeving die belangrijk is voor de inrichting van de nieuwe contracten (FPR en SPR), de dienstverlening en de pensioenuitvoering.”

Tijdig gereedmaken van IT-systemen

Ook softwareleveranciers hebben al voor het aannemen van de wet aangegeven op te zien tegen de deadline. Sterker nog, daar zijn de zorgen verder toegenomen in vergelijking met vorig jaar, toen Eraneos hetzelfde onderzoek uitvoerde. In 2022 zag 79 procent het tijdstip als de grootste belemmering, in het laatste onderzoek was dat 85 procent. De grote vraag is nu of alle geplande migraties ook daadwerkelijk succesvol gaan verlopen. IJmker: “Dat hangt enerzijds af van het tijdig gereed krijgen van de IT-systemen, maar anderzijds ook van de datakwaliteit ten behoeve van het invaren (migratie gegevens). En misschien wel nóg belangrijker: de kwaliteit van deelnemerscommunicatie hierover.” 

Belang van deelnemerscommunicatie cruciaal

Vijf pensioenuitvoeringsorganisaties geven aan dat de transitie- en deelnemerscommunicatie nu volop in beeld is en als belangrijk onderdeel van de totale invoering een prominent onderdeel van hun activiteiten zijn geworden. Slechts één van de zeven PUO’s geeft aan al voorbereid en klaar te zijn met deelnemerscommunicatie.

Bij het nieuwe pensioenstelsel komt ook een grote datamigratie kijken. Hoewel de uitdaging van opschonen van bestaande data en het toerekenen van aanspraken is afgenomen, stijgt de zorg rondom het gebruik van oude systemen omdat er tijdelijk twee systemen in meer of minder mate operationeel blijven. “Dit komt onder andere tot uiting in de behoefte om met terugwerkende kracht (TWK) mutaties te kunnen blijven verwerken na de transitie naar de nieuwe contracten en de grote behoefte aan schaarse specialisten die dit procesmatig en functioneel succesvol moeten kunnen blijven uitvoeren”, aldus IJmker.

Kleine fondsen denken na over bestaansrecht

Op de vraag of PUO’s en softwareleveranciers verdere consolidatie van pensioenfondsen verwachten, blijft het antwoord onverminderd vaak ‘ja’. Alleen verwachten meer partijen dat dit moment zich verplaatst voorbij de nieuwe uiterste implementatiedatum, in plaats van dat dit versneld plaats gaat vinden. IJmker: “Wij verwachten wel dat met name kleinere pensioenfondsen de komende periode serieus gaan nadenken over hun bestaansrecht in relatie tot het belang van hun deelnemers.”

Komst buitenlandse partijen

Toetreding van buitenlandse leveranciers in de Nederlandse pensioenwereld wordt door respondenten toegejuicht. Men is vooral enthousiast omdat het de marktwerking in de hand speelt en daarmee hoopt men kostenverlaging te bewerkstelligen, al moet dat laatste nog blijken. Ook softwareleveranciers raken meer vertrouwd met de internationale spelers in de markt. “Wel is men kritisch over de DC- kennis vanuit het buitenland, waardoor het voor die partijen nog een uitdaging kan zijn om DC in Nederland te implementeren; het idee dat het voor bestuurders een avontuur is, is weggevallen nadat er onlangs drie grote buitenlandse partijen zijn geselecteerd”, besluit IJmker.

Deze resultaten worden weergegeven in een lijvig rapport dat een onafhankelijk en totaaloverzicht geeft van de pensioenadministratiemarkt. 

Over Eraneos

Eraneos is een internationaal adviesbureau op het gebied van management en technologie die de digitale toekomst van organisaties helpt vormgeven. Eraneos adviseert organisaties niet alleen bij het vormgeven van digitale transformaties en oplossingen, maar ondersteunt ook bij het succesvol implementeren ervan. Samen met onze adviseurs en engineers helpen we organisaties veranderen en verbeteren met als doel een duurzame groei en blijvende impact te realiseren. Met circa 1.000 professionals zijn we actief voor tal van opdrachtgevers binnen de zorg, overheid, financiële instellingen en industrie. Zo zorgen wij ervoor dat zij alles uit de digitale wereld halen wat erin zit. Eraneos ondersteunt opdrachtgevers op drie continenten en heeft kantoren in Nederland, Duitsland, Spanje en Zwitserland.

In Nederland werken meer dan 250 medewerkers en is Eraneos (voorheen Quint) al ruim 30 jaar actief. Eraneos Nederland is een ‘Great Place to Work’ en wordt in de ranking van consultancy.nl gezien als een van de top adviesbureaus van Nederland voor een breed scala aan specialisaties: van agile en IT-strategie, tot sourcing en data science.