Obeya Host

Organizational Excellence & Transformation Training

Organisaties willen steeds sneller besluiten en de betrokkenheid van medewerkers vergroten. Een Obeya kan organisaties daarin faciliteren door strategie, prestaties, projecten en verbeteringen in één visueel overzicht te presenteren. Het bieden van transparantie op de voortgang van strategische doelen van de organisatie heeft voordelen. Voor iedereen is duidelijk waar de organisatie staat en snelle bijsturing is daarmee mogelijk om afwijkingen van gewenste resultaten recht te zetten.

Een Obeya is pas succesvol wanneer deze op de juiste manier wordt begeleid. Die begeleiding is weggelegd voor de Obeya Host; die met respect anderen aanspreekt op verantwoordelijkheden en afspraken. De Obeya Host begeleidt het proces tijdens een Obeya-sessie. Voorafgaand aan deze sessies zorgt de host er bovendien voor dat deelnemers aan de Obeya de juiste data en informatie in de Obeya brengen en zijn voorbereid. Soms vraagt dat om indringende interventies, zodat deelnemers op basis van verzamelde feiten en managementinformatie het goede gesprek voeren en hun doelen behalen.

Waarom deze Obeya Host training?

Deze training stelt je in staat om de deelnemers aan de Obeya te begeleiden bij het behalen van hun resultaten. Als Obeya Host maakt je daartoe gebruik van de juiste gedragsinterventies. Dit doe je door te coachen in het formuleren van gewenste (meetbare) resultaten en mogelijke blokkades en door de juiste vragen te stellen. In rollenspellen ervaar je met elkaar hoe dat met de juiste toon en impact te doen en leer je verschillende beïnvloedingstechnieken toe te passen.
 
De training Obeya Host sluit aan op de Obeya Fundamentals en Obeya Builder. In de fundamentals training heb je kennisgemaakt met de Obeya filosofie en werkwijze. Bij de Obeya Builder heb je ervaren hoe het is om een Obeya te bouwen. Nu zoom je bij de Obeya Host training in op de rol van Obeya Host.

Deze training is een must voor iedereen die de rol van Obeya Host ambieert of vervult. Je werkt nu bijvoorbeeld als PMO, Business Analist, Agile/Lean coach, Scrum Master, RTE, Portfolio Manager, etc.

Wat ga je leren?

  • Waarom en hoe een Obeya helpt in de realisatie van organisatiedoelen;
  • Wat Obeya-sturing betekent en hoe je teams hierin adviseert en coacht;
  • Wat er van jou verwacht wordt in de rol als Obeya Host;
  • Welk gedrag constructief of juist destructief werkt in een Obeya;
  • Wat er wordt verstaan onder prestatiegerichte dialogen en hoe je deze kunt voeren;
  • Welke houding en gedrag nodig is voor een geslaagde inzet van Obeya;
  • Hoe en welke gedragsinterventies je kunt toepassen en hoe je mensen met verschillende technieken in verschillende situaties positief kunt beïnvloeden;
  • Bepalen waarin je jezelf gaat ontwikkelen als Obeya Host, zodat je de Obeya kunt doorontwikkelen en het team verder kunt laten groeien.

Obeya Association certificering

De training is ter voorbereiding op het Obeya Host examen. Het examen kan online en in eigen tijd worden afgelegd. Bij het succesvol afronden van het examen ontvang de Obeya Host certificering van Obeya Association.

Meer weten over deze training?

Er zijn meerdere mogelijkheden beschikbaar voor deze training. Neem contact met ons op via email of bel ons voor meer informatie. Wij voorzien je graag van een passend advies.

Mike van Dongen

Leadership & Development Client Director

Leadership & Development

+31 20 305 3700 @mikevandongen