Betere controle over data voor waterbedrijf Vitens

Vitens

Betere controle over data voor waterbedrijf Vitens

Implementatie van Data Governance en Data Management op basis van de DMBOK best practice als essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering.

De uitdaging

Vitens is enerzijds een productiebedrijf dat water oppompt, filtert, en in een eigen laboratorium test; anderzijds is het een distributeur die water transporteert via een eigen netwerk naar de eindgebruikers en aan de hand van meterstanden afrekent. De daarvoor benodigde bedrijfsprocessen maken elk gebruik van grote, dagelijks groeiende hoeveelheden data. Dat gevoegd bij vergaande automatisering en de toepassing van sensortechnologie, hebben data tot een essentieel onderdeel gemaakt van de bedrijfsvoering. Data is een asset, dus moet het ook zo gemanaged worden, is de visie van het management. Hoe meer processen er worden aangestuurd door data, hoe hoger de kwaliteit van die data moet zijn. Bij Vitens is dan ook de dringende behoefte ontstaan om volledige controle over de data te krijgen.

Data Governance als essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering

De aanpak

Voor het inrichten van goed datamanagement en adequate governance riep Vitens de hulp in van Eraneos. Samen met Eraneos zette Vitens een proces in gang dat het beleid rondom datagovernance en -management bij Vitens moest vormgeven. Eraneos introduceerde in een workshop het DMBOK-model. Op basis van DMBOK is de volwassenheid van de organisatie vastgesteld en van daaruit is de roadmap vormgegeven voor de inrichting van management en governance. Deze onderwerpen moesten gedetailleerd worden geformuleerd, denk aan de governance-structuur, werkafspraken en protocollen. Daaruit voortvloeiend werd een concreet dataverbeteringstraject vastgesteld.

Over Data Management

Body of Knowledge (DMBOK) De ‘body of knowledge’ over datamanagement is behoorlijk groot en groeit voortdurend. Om aan deze uitdaging het hoofd te kunnen bieden, publiceert DAMA International de ‘DAMA Guide to the Data Management Body of Knowledge’ (DAMA DMBOK) als ‘definitieve introductie’ tot datamanagement. DAMA DMBOK definieert een standaard view op datamanagement-functies, -terminologie, en best practices, zonder specifieke methoden en technieken tot in detail uit te werken. Omdat DAMA-DMBOK geen autoriteit is op één bepaald onderwerp, verwijst het lezers naar erkende en breed gedragen publicaties, artikelen en websites. De tweede editie van DAMA DMBOK is beschikbaar in print- en PDF-uitgaven via Technics Publications of de website van DAMA International (www.dama.org).

Vitens is een Nederlands waterleidingbedrijf, dat in 2002 ontstond uit een fusie van Nuon Water, Waterbedrijf Gelderland en Waterleiding Maatschappij Overijssel. Sinds 2006 maken ook Hydron Flevoland en Hydron Midden-Nederland deel uit van het bedrijf. Er werken ruim 1400 mensen. Vitens voorziet 5,5 miljoen klanten van drinkwater via het distributienetwerk van 50.000 kilometer, 250 pompstations en 96 productiebedrijven. In totaal wordt bijna 330 miljoen m3 water geleverd aan klanten in de provincies Flevoland, Friesland, Gelderland, Utrecht en Overijssel. In het laboratorium in Leeuwarden doet Vitens microbiologisch en chemisch onderzoek naar (grond-) waterkwaliteit. Het laboratorium verwerkt dagelijks honderden watermonsters en is grotendeels geautomatiseerd.

Het resultaat

Vitens kijkt met tevredenheid terug op de samenwerking met Eraneos: “Hun kennis en praktijkervaring op het gebied van data en DMBOK is het solide fundament voor een slagvaardige en effectieve aanpak van datamanagement en governance bij Vitens.” Ondanks dat het datamanagement zich buiten de IT-organisatie voltrekt, heeft onze afdeling met voortvarendheid de benodigde infrastructuur en applicatiemanagementprocessen ingeregeld. Ook de manier van analyseren van data is afkomstig uit DMBOK. Vanuit IT is het BI-tool SAP BO uitgerold om bepaalde data vanuit een datawarehouse gemakkelijker te kunnen ontsluiten en te kunnen combineren.

Samen werken aan een duurzame verandering?