Verbeteren dienstverlening, verkorten van de time-to-market en optimaliseren van nieuwe technologieën

RDW

Verbeteren dienstverlening, verkorten van de time-to-market en optimaliseren van nieuwe technologieën

Transformatie van 300 IT medewerkers naar agile werken.

De uitdaging

De RDW heeft de ambitie om zijn dienstverlening voortdurend te verbeteren, de time-to-market van nieuwe producten zo kort mogelijk te maken en zoveel als kan gebruik te maken van nieuwe technologieën. Bij die ambitie past niet langer de klassieke lineaire manier van softwareontwikkeling, de zogenaamde watervalmethode. Er moet snel en flexibel kunnen worden ingespeeld op veranderingen die zich tijdens het ontwikkelingsproces voltrekken. Met een ‘agile’ aanpak worden door multidisciplinaire teams – waarvan ook klanten deel uitmaken – telkens kleine delen functionaliteit opgeleverd en getest. Dat leidt tot feedback en input voor de volgende iteratie. Met die werkwijze kan de RDW zijn ambitie waarmaken.

“De agile werkwijze intensiveert de samenwerking tussen de business, product owners en scrum-teams, waardoor meerwaarde voor de klant wordt gerealiseerd.” 

De aanpak

Na een nationale aanbesteding is Eraneos geselecteerd om de transitie te begeleiden met training en coaching. Voor de RDW betekent dit dat ongeveer 300 medewerkers permanent anders moeten gaan denken én werken: kortcyclischer, flexibeler en doelgerichter. De belangrijkste redenen voor het selecteren van Eraneos is de aanwezige kennis en ervaring verrijkt met deskundigheid op het gebied van verandermanagement, en dat Eraneos zich committeert aan het eindresultaat. Daarbij wordt de verandering binnen de organisatie geborgd, zodat de RDW de situatie zelf kan voortzetten.

De RDW (Dienst Wegverkeer) is een publieke dienstverlener in de mobiliteitsketen. De RDW beschikt over een grote expertise door jarenlange ervaring met de uitvoering van wettelijke en opgedragen taken. Taken op het gebied van toelating van voertuigen en onderdelen daarvan, toezicht en handhaving, registratie, informatieverstrekking en documentafgifte. Deze taken voert de RDW in nauwe samenwerking met diverse partners in de mobiliteitsketen uit. Dit geeft de RDW een duidelijke positie in deze keten met als missie: RDW, partner in mobiliteit.

Het resultaat

De 300 IT-medewerkers zijn middels training en coaching voorzien van de juiste kennis en vaardigheiden om via een agile wijze te werken. Het groeiende enthousiasme voor Agile werken en de tot stand gebrachte verbetering in de transparantie en communicatie zijn veelbelovend voor het verdere verloop van de transitie. Gerard Doll, Directeur ICT bij de RDW: “De agile werkwijze intensiveert de samenwerking tussen de business, businessvertegenwoordigers (product owners) en scrum-teams, waardoor op basis van prioriteiten meerwaarde voor de klant wordt gerealiseerd. Deze co-creatie is eveneens een opmaat naar een verbeterde samenwerking tussen de teams, beheer & onderhoud en exploitatie – oftewel DevOps.”

Samen werken aan een duurzame verandering?