Efficiënte en solide aanpak bij de sourcing strategie en selectie van IT-partner

Oceanco

Efficiënte en solide aanpak bij de sourcing strategie en selectie van IT-partner

Door het verhogen van de kwaliteit van levering van IT kan er beter gefocust worden op de core business van de jachtenbouwer.

De uitdaging

Oceanco toont en ambieert een indrukwekkende en ongeëvenaarde klantgerichtheid. De IT-dienstverlening van Oceanco kent daarbij ruimte voor verbetering ten aanzien van de interne klantgerichtheid. Om dit te realiseren rationaliseert Oceanco de komende jaren zijn applicatieportfolio tot een vereenvoudigd SaaS-georiënteerd IT-landschap. Tijdens dit transformatieproces moet het dagelijkse IT-beheer worden overgenomen door een gespecialiseerde IT-partner die meedenkt over toekomstige ontwikkelingen. Oceanco wil op basis van een transparant en volwassen proces binnen een kort tijdsbestek een IT-partner contracteren. Reden om te focussen op een pragmatische maar solide aanpak van de sourcing strategie en de selectie van de IT-partner.

“Als je het echt samen doet, dan kun je in korte tijd een contract met een nieuwe partij op een hele goede manier tot stand brengen.”

Jaap Kouwenhoven, Directeur Knowledge & Innovation, Oceanco

De aanpak

De realisatie van de sourcing strategie vond plaats in nauwe samenwerking met IT- en business vertegenwoordigers van Oceanco. Het vaststellen van de doelstellingen, scope van de IT-activiteiten, volwassenheidsniveau van Oceanco’s regieorganisatie en een kwalitatieve businesscase legde de basis voor het nemen van een gedegen beslissing tot implementatie van de sourcing strategie. Tijdens de selectie is Oceanco met behulp van Best Value Procurement technieken snel en adequaat tot contractering met een nieuwe IT-partner gekomen.

Gestart is met een voorselectiefase waarin de interesse van mogelijk leveranciers is gepolst en waarin op basis van een beperkt aantal vragen een viertal potentiële IT-partners is geselecteerd. Deze vier leveranciers zijn uitgenodigd tot het uitbrengen van een offerte. Om de offerte van de betrokken IT-leveranciers zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de wensen van Oceanco, is voorafgaand aan het uitbrengen van de offerte een dialoog met deze leveranciers opgestart. Dit resulteerde in kwalitatief hoogwaardige voorstellen die zijn beoordeeld op prijs en kwaliteit. Dit leidde tot twee IT-leveranciers met de hoogste beoordeling.

Met deze twee leveranciers zijn deep-dives op de oplossing gedaan en is hun performance bij andere klanten getoetst. De deep-dives vonden plaats met de sleutelfunctionarissen van de leveranciers. Met hen werd getoetst of de opdracht werd doorgrond en op welke wijze zij maximaal konden presteren binnen Oceanco. De offerteaanvraag bestond uit open vragen die een direct verband hadden met de, in de sourcing strategie, gedefinieerde doelstellingen. Met de functionele vraagstelling en aanvullend de dialoog, zijn de onderscheidende elementen van de IT-leveranciers naar boven gekomen en werd duidelijk hoe ze invulling zouden gaan geven aan de samenwerking. De deep-dives en referentie reviews hebben geleid tot een preferred leverancier.

Met de preferred leverancier is een concretiseringsfase opgestart. In korte iteratieve stappen is in diverse streams (Solution, Regie, Financieel en Juridisch) gewerkt aan de uitwerking van de contractdocumenten. Oceanco en de leverancier selecteerde op basis van de KanBan methode de volgorde van de uit te voeren activiteiten. Daarnaast was het belangrijk dat de preferred leverancier de lead zou nemen in het samenstellen van de contractonderdelen. Voor Oceanco was dit tevens een testcase of de leverancier aansloot bij de werkwijze en cultuur van de organisatie.

Oceanco is gespecialiseerd in het bouwen van op maat ontworpen jachten van een lengte van 80 tot 140 meter. Door middel van een innovatief ontwerp en technologie creëert Oceanco unieke jachten die de visie van zowel de eigenaar als de ontwerper respecteert. Oceanco is ideaal gelegen met faciliteiten in Nederland, uitgerust met een eigen haven en een klimaat gestuurd droogdok voor de productie van jachten tot 140 meter. Het ontwerp-, verkoop- en marketingkantoor bevindt zich in Monaco. In 2017 en 2018 heeft Oceanco drie jachten opgeleverd: Jubilee het grootste jacht ooit gebouwd in Nederland op het moment van haar oplevering; Black Pearl, het grootste driemasterzeiljacht ter wereld; en DAR, waar revolutionair gebruik is gemaakt van glas.

Het resultaat

Het resultaat betreft een efficiënt en tegelijkertijd gedegen selectieproces met als uitkomst de selectie van Avantage als geselecteerde IT-partner die past bij Oceanco en zorgdraagt voor een stabiele toekomstbestendige IT-infrastructuur. Hierdoor komt er meer tijd en aandacht beschikbaar om de business te ondersteunen met nieuwe IT-voorzieningen. Avantage draagt hier als partner aan bij dankzij de passende werkwijze en cultuur.

Samen werken aan een duurzame verandering?