Een passende  sourcing strategie in een SAFe omgeving voor Logius

Logius

Een passende sourcing strategie in een SAFe omgeving voor Logius

Eraneos heeft haar expertise op het gebied van sourcing en SAFe gecombineerd om het optimale sourcing model te ontwikkelen.

De uitdaging

Logius werkt wendbaar en kort cyclisch. Daarbij wordt het Scaled Agile Framework (SAFe) gehanteerd als best practice om Agile te werken. Om tot weloverwogen keuzes te komen ten aanzien van de (test-) outsourcing in een agile omgeving, inclusief de realisatie hiervan, heeft Logius Eraneos ingehuurd.

Het ontwikkelde sourcing model schept een duidelijk beeld van de scope en de aanpak van de te starten aanbestedingen.

De aanpak

Eraneos heeft allereerst een ‘best practice’ presentatie gehouden voor alle betrokkenen, om Eraneos’ ervaringen met sourcing in een SAFe omgeving met Logius te delen. Hierin zijn de ontwikkelingen gedeeld hoe andere organisaties hier in hun sourcingstrategie op inspelen en zijn betrokkenen uitgedaagd mee te denken over bruikbare elementen voor Logius. Door middel van interviews met de diverse experts is vervolgens aan de hand van het Sourcing Aspecten model een analyse gemaakt van de uitgangssituatie, ervaringen en wensen binnen de voorzieningen. Dit gaf een totaalbeeld van de mogelijkheden op het gebied van sourcing.

De bevindingen hieruit zijn teruggekoppeld en vervolgens is op basis van workshops in samenspraak met diverse stakeholders de sourcingstrategie opgebouwd. Hierbij is een aantal scenario’s ontwikkeld en getoetst aan de ontwikkelingen, sourcingdoelen en beleidskaders van Logius. Met de stakeholders is hieruit een sourcingmodel gekozen inclusief een uitgewerkte verwervingsaanpak. Deze vormt de basis voor de te starten aanbestedingen.

Logius is de dienst digitale overheid en onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Logius zorgt voor producten en diensten voor de digitale overheid waarbij zij voorzieningen en standaarden biedt die alle overheidsorganisaties gebruiken in hun digitale dienstverlening. Voorbeelden zijn de voorzieningen DigiD, MijnOverheid en Digipoort. Dankzij deze diensten kunnen mensen hun belastingaangifte doen, kan een overheidsorganisatie digitaal post sturen en kan de Douane miljoenen berichten over inkomende en uitgaande goederen verwerken. Logius werkt in het hart van de digitale overheid.

Het resultaat

Eraneos heeft haar expertise op het gebied van sourcing en SAFe met elkaar verbonden om een passend sourcingmodel voor Logius te ontwikkelen. Er is een duidelijk beeld van de scope en de aanpak van de te starten aanbestedingen op basis van de verwervingsaanpak.

Samen werken aan een duurzame verandering?