Verbeteren van de flexibiliteit, snelheid en het aanpassingsvermogen van de dienstverlening

Dutch National Police

Verbeteren van de flexibiliteit, snelheid en het aanpassingsvermogen van de dienstverlening

De Nationale Politie ICT onderweg naar een High Performance Organisatie, ondersteund door Lean, Agile en DevOps.

De uitdaging

Om snel in te kunnen spelen op nieuwe technologieën, te voldoen aan de verwachtingen van burgers en veiligheid in Nederland te garanderen, zal de IT-organisatie van de Politie snel en wendbaar moeten zijn. De snelheid is ook nodig om antwoord te hebben op de nieuwe digitale vormen van criminaliteit (zoals cybercrime). Daarom is de Nationale Politie ondermeer begonnen met de omslag naar agile werken binnen de gehele IT-organisatie. Waar voorheen met name binnen (softwareontwikkel)projecten agile werd gewerkt, is nu het doel gesteld om binnen de gehele IT-keten op te schalen en DevOps werken te implementeren.

“Centraal staat de overtuiging dat ‘doen’ beter is dan erover praten.” 

Marjolein Smeets, plv. Diensthoofd ICT

De aanpak

Eraneos is gevraagd de transitie te begeleiden. Er is een iteratieve veranderaanpak gekozen, zonder dikke plannen, waarbij aandacht is besteed aan de ingrediënten van succes van een High Performance Organisatie (HPO): 1) Clear purpose; 2) Agile & lean way of working; 3) Accelerative leadership; 4) Masterful use of resources; 5) Adaptive people.

Op basis van het concrete business en veranderdoelen per kwartaal, een sterk veranderteam, begeleiding ‘on the job’ door coaching en opleidingen, ruimte voor medewerkersbetrokkenheid, heldere communicatie over doelen en lessons learned zijn productielijnen ingericht waarin opdrachtgevers en DevOps-teams samenkomen. Een belangrijke vorm van borging was de opleiding en begeleiding van interne coaches door Eraneos. De Nationale Politie is hierdoor in staat zelfstandig door te groeien naar een volgend niveau.

Binnen de Nationale Politie wordt het belang van technologie om in te kunnen spelen op maatschappelijke veranderingen al geruime tijd onderkend, onder meer recentelijk door korpschef Erik Akerboom zelf. Niet alleen stelt technologie de Politie in staat om handhaving en opsporing effectiever en efficiënter uit te voeren, ook burgers verwachten steeds meer van de Politie.

Het resultaat

In een klein jaar tijd zijn er in het Productiehuis vijf productielijnen gerealiseerd! Waar staan we nu? Drastische applicatierationalisatie, tachtig DevOps-teams werkend in businessgerichte productielijnen, kwalitatief betere levering van functionaliteit en veel enthousiasme bij medewerkers en ‘klanten’.

Samen werken aan een duurzame verandering?