Versnellen van innovatie met het digital accelerator programma

Nederlandse Kankerbestrijding (KWF)

Versnellen van innovatie met het digital accelerator programma

Een innovatieve oplossing om KWF te verbinden met de meer dan 800.000 huidige en voormalige kankerpatiënten in Nederland.

De uitdaging

KWF wendde zich tot Eraneos voor hulp bij het ontwerpen van een oplossing om in contact te komen – en te blijven – met de meer dan 800.000 huidige en voormalige kankerpatiënten in Nederland. De oplossing moest patiënten en oud-patiënten zoveel waarde bieden dat ze er blijvend gebruik van zouden maken en er een communicatiekanaal tussen hen en KWF ontstond. Belangrijke criteria waren: bereik, loyaliteit, transparantie en efficiëntie. Met andere woorden, de oplossing moest de doelgroep bereiken en de ontwikkeling van een relatie bevorderen. Bovendien moest de oplossing transparant in de communicatie met gebruikers zijn en schaalbaar en efficiënt zijn in termen van tijd en geld.

“KWF heeft nauwer contact gekregen met huidige en voormalige kankerpatiënten en nieuwe inzichten verworven in digitale strategie en agile werkmethoden.”

De ambitie

KWF streeft er niet alleen naar om een einde aan kanker te maken, maar wil ook op alle mogelijke manieren toegevoegde waarde bieden aan kankerpatiënten en mensen die kanker hebben overleefd. Om de levenskwaliteit van deze mensen te verbeteren, moet KWF contact onderhouden met deskundigen, dus met mensen die kanker hebben of hebben gehad.

De aanpak

Als antwoord op deze uitdaging bood Eraneos de Digital Accelerator aan KWF aan – een 12 weken durende ‘pressure cooker’ uitgevoerd door een team van multidisciplinaire talenten die zich richten op één strategische uitdaging en gebruikmaken van design thinking. Het team was divers in termen van nationaliteiten, persoonlijkheden en opleidingsachtergrond, variërend van business development tot softwareontwikkeling.

Design thinking is een oplossingsgerichte benadering van innovatie, waarbij de mens centraal staat. De belangrijkste fasen zijn: empathize, define, ideate, prototype en test. Invoelen gebeurt door direct contact met de doelgroep en door middel van empathy maps en persona-oefeningen. Voor de ideeënvorming wordt gebruikgemaakt van diverse brainstormoefeningen, terwijl voor het ontwerpen en testen een Lean-benadering wordt gekozen: er worden alleen dingen gebouwd die zijn gevalideerd.

Het is van belang om te weten dat design thinking eerder een iteratief dan een lineair proces is. Eenvoudig gezegd, probeerde het team zich voortdurend in te leven in huidige en voormalige kankerpatiënten. Op die wijze konden ze hun veronderstellingen valideren en hun persona’s bijwerken. Voor wat betreft de agenda was het Digital Accelerator-programma onderverdeeld in twee hoofdonderdelen: een eerste fase waarin onderzoek, ideeënvorming en wekelijkse deliverables leidden tot een overeengekomen oplossing, in het tijdsbestek van een maand, en een tweede fase om het prototype te ontwikkelen en te testen.

KWF is een grote Nederlandse stichting met als doelstelling om kanker zo snel mogelijk de wereld uit te helpen. Met dit oogmerk zamelt KWF geld voor wetenschappelijk onderzoek in, beïnvloedt het fonds het beleid en deelt het zijn kennis over kanker en de behandeling ervan.

Het resultaat

De uiteindelijke deliverables waren een getest prototype en een businesscase. Het prototype bestond uit een model en functionaliteiten en de businesscase gaf aan hoe de oplossing moest worden opgeschaald. Dankzij het Digital Accelerator-programma heeft KWF nauwer contact gekregen met huidige en voormalige kankerpatiënten en nieuwe inzichten verworven in digitale strategie en agile werkmethoden.

Samen werken aan een duurzame verandering?