Het creëren van een succesvol Cybersecurity Framework voor Alptransit Gotthard

Alptransit Gotthard

Het creëren van een succesvol Cybersecurity Framework voor Alptransit Gotthard

Planning, implementatie en controle van cybersecuritymaatregelen in een uitdagende OT-omgeving

De uitdaging

Het spoorwegvervoer speelt een belangrijke rol in Zwitserland. Om het moderne, snelle verkeer en veilig reizen te ondersteunen, moet de infrastructuur van het land voldoen aan een steeds langer wordende lijst met eisen. De toenemende capaciteit en complexiteit van elektronische tunnelinfrastructuur, de lange levenscyclus van operationele technologie (OT), de betrokken hardware en software, en de hoge beschikbaarheidsnormen die een vooruitziende blik vereisen, betekenen dat cybersecurity feilloos moet worden gepland en uitgevoerd.

“Op middellange tot lange termijn is het absoluut noodzakelijk dat de applicatie- en dataomgeving van de kantonnale overheid meer flexibiliteit, consistentie en daadkracht toont om aan de behoeften van de burgers en de economie te voldoen.”

Oliver Vaterlaus, CEO Eraneos Group

De aanpak

Wij hebben deze omvangrijke taak aangepakt door cybersecurity op te zetten in de OT-omgeving van de tunnel. Dit was een belangrijke factor die volledige samenwerking en coördinatie van alle partijen vereiste. Eenmaal aan de slag verdeelden we de rollen, taken en verantwoordelijkheden in de projectorganisatie, bakenden we de perimeter en het effectieve gebied af en planden we periodieke ICT-beveiligingsrapportages aan de exploitant en de klant in.

Toen alle organisatorische aspecten eenmaal waren geregeld, richtten we onze aandacht op het definiëren van concrete technische en procesgerelateerde maatregelen. Dit omvatte het bijhouden van de uitvoering van maatregelen en bewijs van naleving daarvan door contractanten. Vanwege de lange leveringsketens die in OT-omgevingen gebruikelijk zijn, besteedden we ook speciale aandacht aan de ondersteuning van contractanten en derden bij alle ICT-beveiligingsactiviteiten.

AlpTransit Gotthard werd opgericht in 1998 en is een volledige dochteronderneming van de Zwitserse federale spoorwegen, met het hoofdkantoor in Luzern en een filiaal in Bellinzona. AlpTransit Gotthard is de bouwer van de Gotthard-as van de nieuwe spoorverbinding door de Alpen, met basistunnels door de Gotthard en Ceneri.

Het resultaat

In een tijdsbestek van bijna twee decennia hebben wij bijgedragen aan de planning, uitvoering en controle van de cybersecurity-maatregelen in de uitdagende OT-omgeving van dit project.

Als onderdeel van de ICT-beveiligingsmaatregelen voerden we moderne systeemversterkings- en beschermingsmaatregelen in. Denk hierbij bijvoorbeeld aan toegangscontroles voor het beheer en controle op de toegang tot het netwerk. Ook de netwerkbeveiliging werd bewezen en gewaarborgd door middel van tests en audits in verschillende fasen.

Tegelijkertijd hebben we bijgedragen aan de planning en tijdige uitvoering van veiligheidsmaatregelen. Dit was nodig zodat de doelstellingen en deadlines van het project haalbaar bleven. Dankzij zorgvuldige communicatie en een vooruitziende blik werden de inspanningen op het gebied van cybersecurity een integraal onderdeel van het gehele project, in overeenstemming met de bedrijfsdoelstellingen van AlpTransit Gotthard.

Vandaag geniet de AlpTransit Gotthardtunnel een hoog niveau van cybersecurity. De voortdurende verbeteringen, terugkerende tests en audits, en levenscycli zorgen ervoor dat passagiers dag en nacht veilig en snel kunnen reizen.

Samen werken aan een duurzame verandering?