Betrouwbare en integere informatievoorziening als fundament onder Goed Bestuur bij Sanquin

Sanquin

Betrouwbare en integere informatievoorziening als fundament onder Goed Bestuur bij Sanquin

Voorbereidingstraject van een IV audit zodat de accreditatie door diverse toezichthoudende organisaties veiliggesteld zijn en daar waar nodig verbeterprogramma’s geïnitieerd kunnen worden.

De uitdaging

De gezondheid van de patiënten en de donors staat centraal binnen de organisatie. Daarom staat veiligheid voorop. Geavanceerde productiemethoden, strakke procedures, strenge kwaliteitseisen en controles, maar ook het opleiden van personeel dragen bij aan een veilige bloedtransfusieketen van donor tot patiënt. Sanquin hanteert normen voor Goed Bestuur en draagt zorg voor een heldere verantwoording van haar activiteiten. De organisatie stelt zich ter zake toetsbaar op ten opzichte van haar maatschappelijke omgeving. Bij een optimale veiligheid en transparantie hoort een gedegen administratie gebaseerd op een betrouwbare en integere informatievoorziening.

Bij deze betrouwbare informatievoorziening zijn de onderliggende processen, systemen en data-integriteit van cruciaal belang. Tegen deze achtergrond laat Sanquin regelmatig een audit uitvoeren door een onafhankelijke organisatie. Niet alleen om de bewijzen dat ze aan alle strenge voorwaarden voldoet maar bovenal om het telkens beter te doen voor haar donoren en afnemers zoals ziekenhuizen en farmaceutische instellingen.

Deze specifieke audit heeft als doel de betrouwbaarheid van de meest cruciale elementen in informatievoorziening te onderzoeken. De interviews en het onderzoek richten zich primair op administratieve verwerking van data, beveiliging en omgaan met wijzigingen. De uitkomsten van de IV audit moeten de accreditatie door diverse toezichthoudende organisaties veiligstellen en daar waar nodig verbeterprogramma’s initiëren.

Bij een optimale veiligheid en transparantie hoort een administratie gebaseerd op een integere informatie voorziening.

De aanpak

Eraneos is vanwege haar reputatie als organisatie-verbeteraar gevraagd om dit traject voor te bereiden en uit te voeren. Met name de ervaring met audits, pragmatische insteek en focus op organisatie verbetering, zoals eerder uitgevoerd bij het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis, VUmc, AMC en UMCG, deden Sanquin besluiten Eraneos te betrekken. Voor de uitvoer maakte Eraneos gebruik van diverse interview & data analyse tools om informatie op te halen bij betrokkenen en belanghebbenden. Deze data diende als input van het eindrapport. Het traject is met behulp van de aanpak in drie weken na initieel verzoek opgestart, uitgevoerd en opgeleverd.

Sanquin is een not-for-profit organisatie, die de bloedvoorziening in Nederland verzorgt. Sanquin heeft 3.000 werknemers en heeft een jaaromzet van ruim 400 miljoen Euro. Daarnaast produceert Sanquin geneesmiddelen uit plasma, maakt zij bloedgroep- en immuunreagentia, verricht zij wetenschappelijk en diagnostisch onderzoek en verzorgt zij onderwijs. Sanquin is in 1998 ontstaan uit een fusie van de Nederlandse bloedbanken en het Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst van het Nederlandse Rode Kruis (CLB). Op grond van de Wet inzake bloedvoorziening is Sanquin als enige organisatie in Nederland aangewezen om zorg te dragen voor de behoefte aan bloedproducten.

Het resultaat

Het resultaat betreft een beoordeling van de proces-kwaliteit en direct te implementeren verbetervoorstellen. Voor Sanquin basis om de formele audit met goed gevolg af te ronden, en duidelijk inzicht te hebben in aanwezige mogelijkheden tot verbetering.

Samen werken aan een duurzame verandering?