Een ​​betere stroomvoorziening veiligstellen en de CO2-uitstoot verminderen voor Energiecoöperatie Schiphol Trade Park

Schiphol Trade Park

Een ​​betere stroomvoorziening veiligstellen en de CO2-uitstoot verminderen voor Energiecoöperatie Schiphol Trade Park

Het sluiten van contracten met ketenpartners om de stroomvoorziening op haar bedrijventerrein beter te regelen.

De uitdaging

Het doel was voor Schiphol Trade Park om de stroomvoorziening naar haar bedrijventerrein beter te regelen. In de praktijk was er een tekort aan stroomtransportcapaciteit, waardoor nieuwe bedrijven hun eigen stroomvoorziening moesten aanleggen, wat meestal minder milieuvriendelijk is dan het gebruik van de levering via het net. Om dit te realiseren waren de nodige contracten nodig tussen de verschillende partijen en met name met de leveranciers van elektriciteit (Liander) en het balanceersysteem (technologiebedrijf Spectral). Eraneos werd gevraagd om hierbij te helpen en het bedrijf te helpen bij het afsluiten van contracten met haar ketenpartners.

“De ondersteuning van Eraneos in het consequent verwoorden van de diverse contracten en borging van de marktconforme scherpte in de servicelevel afspraken, hielp bij het sluiten van alle overeenkomsten”

Bart Blokland, Project Manager

De aanpak

Eraneos gaf vorm aan de inhoud van de contracten tussen de ketenpartners van het park. Denk hierbij aan de functionele beschrijving, SLA’s en afspraken over beheer, beveiliging en bedrijfscontinuïteit.

Schiphol Trade Park ligt in het hart van de Metropoolregio Amsterdam, direct naast Schiphol met een eigen afrit aan de A4 en is via de A5 verbonden met de haven van Amsterdam. Schiphol Trade Park heeft de ambitie het meest duurzame en innovatieve businesspark van Europa te zijn. Dat doet het door bij de gebiedsontwikkeling circulaire principes toe te passen. Zo wordt er bij de gebiedsinrichting onder andere nagedacht over het gebruik van groene energie, hergebruik van grondstoffen, duurzame mobiliteit en een duurzame omgang met water. Bedrijven die zich op Schiphol Trade Park vestigen voldoen naast duurzaamheidseisen aan de hoge beeldkwaliteitseisen op het gebied van onder andere natuur inclusiviteit, biodiversiteit, ecologie en leefomgeving. De groene uitstraling van de panden is het ‘nieuwe normaal’ op het business park. Deze maatregelen bieden elk bedrijf een waardevaste locatie, voor nu en later. Tegelijkertijd helpt Schiphol zo mee aan de transitie naar een meer circulaire economie. Niet voor niets is Schiphol Trade Park in 2014 BREAAM**** gecertificeerd. Ook maakten zij in samenwerking met Madaster en toeleveranciers in 2019 als eerste business park ter wereld een materialenpaspoort voor de gebiedsontwikkeling.

Het resultaat

Door de oprichting van Schiphol Trade Park Energy Cooperative (ECOS) kunnen meer bedrijven gebruik maken van een collectieve energievoorziening, profiteren van bestaande aansluitingen en elkaar ondersteunen met stroom uit zonnepanelen en batterijen. En als er voor alle bedrijven gezamenlijk te weinig capaciteit op het net is, is de inzet van gasgeneratoren alleen in uitzonderlijke gevallen nodig.

Samen werken aan een duurzame verandering?