Een betere IT dienstverlening tegen lagere kosten bij Accare Jeugdzorg

Accare Jeugdzorg

Een betere IT dienstverlening tegen lagere kosten bij Accare Jeugdzorg

Selectie van een IT-partner die de dagelijkse praktijk, de dienstverlening daarop aansluit en end-to-end verantwoordelijkheid neemt.

De uitdaging

Accare was op zoek naar en strategische IT-partner om een groot deel van het IT-domein in beheer te gaan nemen. Daarvoor werd een marktverkenning gestart. De uitdaging was het vinden van een partner die de dagelijkse praktijk van Accare begrijpt, zijn dienstverlening daarop aansluit en daarbij end-to-end verantwoordelijkheid neemt. En dat dit werd gerealiseerd zonder de gehele dienstverlening en alle context in detail te beschrijven.

Best Value Procurement als aanbestedingsmethode resulteert in betere IT-dienstverlening tegen lagere kosten.

De aanpak

Accare heeft onder leiding van Eraneos een sourcingstrategie opgesteld waarin een strategische keuze is gemaakt voor een selectie conform Best Value (BVP). Aan de hand van deze methode selecteert Accare de leverancier die de maximale waarde levert binnen het gestelde plafondbedrag. Selectie vond plaats op basis van slechts zes pagina’s A4 per leverancier en één interviewronde. Uniek hierin was dat het beoordelingsteam van Accare voornamelijk bestond uit psychiaters en andere eindgebruikers i.p.v. ICT-ers. Accare gebruikte Eraneos tijdens de transitie middels een Quality Assurance rol om te zorgen voor een succesvolle transitie, waarbij zij ook in de governance van de leverancier het Best Value gedachtegoed wil inzetten: maximaal gebruik maken van expertise, geen ‘direct, manage and control’ en transparantie.

Best Value Procurement voor de zorg

Een steeds vaker toegepast alternatief voor de traditionele manier van aanbesteden is Best Value Procurement (BVP). Een methode waarbij niet op basis van prijs gekozen wordt, maar waarbij kwaliteit en expertise van de leverancier de doorslag geven. De kern van BVP is gericht op het verkrijgen van de hoogste waarde. BVP is geïntroduceerd door Dr. Dean Kashiwagi en is in Nederland breed bekend geworden door toepassing hiervan bij aanbestedingen van infrastructurele werken door Rijkswaterstaat. De basisgedachte van BVP is dat een leverancier optimaal kan presteren wanneer hij de ruimte krijgt zijn expertise in te zetten. Dat vereist een andere relatie tussen “klant en leverancier” die wellicht nog het best te kenmerken is als de verschuiving van ‘dicteren’, naar ‘geven van verantwoordelijkheid’. Daarbij maakt de opdrachtgever maximaal gebruik van de kennis en kunde van de leveranciers; zij zijn immers de experts op IT-vlak.

Accare is een organisatie toegewijd aan het geven van kinder- en jeugdpsychiatrie in (met name) Noord en Oost Nederland. Er worden kinderen en jongeren behandeld met (bijvoorbeeld) angstklachten, ernstige identiteitsproblemen, hechtingsstoornissen, trauma’s, ADHD, autisme, ticstoornissen of verstandelijke beperking. Veruit de meeste behandelingen bestaan uit gesprekken en trainingen. Bij een minderheid van de behandelingen worden ook medicijnen voorgeschreven. Accare heeft jaarlijks 13.000 kinderen in de zorg, verdeeld over zes provincies (Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Flevoland en Gelderland).

Het resultaat

Accare heeft succesvol een nieuwe IT-dienstverlener gecontracteerd die Accare begrijpt en de geformuleerde doelstellingen realiseert door kwalitatief betere dienstverlening tegen lagere kosten te leveren. Het project is binnen planning en budget afgerond.

Samen werken aan een duurzame verandering?