Hoe Parnassia Groep met succes een datastrategie ontwikkelde

Hoe Parnassia Groep met succes een datastrategie ontwikkelde

Artikel Digital Business & Innovation Data & AI

In 2017 zijn de zorgorganisaties Antes en Parnassia gefuseerd tot de Parnassia Groep. Het was daarbij een flinke uitdaging om data van de twee afzonderlijke organisaties bij elkaar te brengen en kwalitatief goede data en informatie beschikbaar te stellen. Eraneos heeft geholpen met een roadmap, het fundament voor een toekomstbestendige datastrategie. Parnassia Groep zorgt voor 185.000 cliënten en heeft 13.500 medewerkers. Zoals in iedere organisatie van deze omvang wordt ook hier al heel wat data ontsloten en worden de resultaten gebruikt om betere zorg te leveren. Steeds meer ontstaat het besef dat dit een schaars goed is waar iedereen over wil beschikken. Dat biedt kansen om de organisatie meer datagedreven te maken.

Versnipperd datalandschap

In de fusieorganisatie was het datalandschap erg versnipperd met een veelvoud aan tooling. Er was weinig sprake van standaarden en documentatie. Hoewel de data-organisatie zeker servicegericht was, werden beslissingen vaak ad-hoc genomen waarbij zelfsturing hoog in het vaandel stond. Het nadeel daarvan was dat niet altijd sprake was van collegiale toetsing. Het gevolg: bij het nemen van beslissingen werd het wiel vaak (net anders) opnieuw uitgevonden. Dit met het risico van een verscheidenheid aan antwoorden op dezelfde vraag. Zelfsturing zorgde ervoor dat de aandacht vooral op de oplossingen lag voor de korte termijn. Daardoor ontbrak het aan structurele oplossingen voor de lange termijn.

Datagedreven worden

Om kwalitatief goede data en informatie beter beschikbaar te stellen, werd direct na de fusie een roadmap ontwikkeld om te komen tot een nieuwe afdeling, Bedrijfsinformatie en Data Science (BIDS). Het doel van deze afdeling is het beschikbaar stellen van betrouwbare data en het zijn van een gesprekspartner over bedrijfsinformatie en analyses waarop Parnassia Groep kan sturen, verantwoorden en verbeteren. Uiteindelijk wil de groep de juiste besluiten kunnen nemen, processen kunnen optimaliseren op basis van data. Dit resoneert door in de ambitie die in 2021 door Parnassia Groep op gebied van data heeft opgenomen: “Over 3 jaar willen we dat betrouwbare data en informatie leidt tot nieuwe voorspellende inzichten, gericht op het verbeteren van onze zorg en bedrijfsvoering, en dat deze inzichten ons actief ondersteunen in een betere data gedreven besluitvorming. Nu wordt nog vaak hierbij op gevoel teruggegrepen in plaats van dat de hele organisatie op dezelfde KPI’s stuurt.

Stakeholders betrekken

Maar waar begin je bij zo’n traject? “In eerste instantie hebben we een aantal sessies om diverse stakeholders te interviewen om te vragen wat zij wilden,” vertelt Edwin Eichelsheim, partner bij Eraneos. “Die stakeholders waren niet alleen dataspecialisten, maar ook de belangrijkste gebruikers, de Raad van Bestuur en het management. Dat leidde tot een gedragen visie. Een van de belangrijkste thema’s bij de inrichting daarvan is geworden: goede informatie leveren voor de zorg en de bedrijfsvoering op basis van kwalitatief goede en herleidbare data. In de visie zijn drie aandachtspunten geformuleerd die overeenkomen met de drie teams in de afdeling BIDS: data management (beheer van de data), bedrijfsinformatie (sturing en verantwoording) en data science (decision support).

Voorspellende kracht van data

Tijdens het analyseren van de context kwam naar voren dat Parnassia Groep op het gebied van business intelligence (BI) een reactieve organisatie was. Uiteindelijk wil je dat je niet alleen precies datgene levert waar de cliënt om vraagt, maar de data ook gebruikt om tot nieuwe inzichten te komen. Kortom, niet alleen data gebruiken om te interpreteren wat er is gebeurd, maar ook de voorspellende kracht van data inzetten om te bepalen wat er in de toekomst gaat gebeuren en hoe je dat kunt automatiseren zonder tussenkomst van menselijk handelen. Als dat lukt, kun je de dienstverbetering naar cliënten, maar ook naar verzekeraars, gemeenten en zorgbedrijven een stuk beter maken.

Op weg naar betrouwbare data

Om dat einddoel te bereiken, is het belangrijk om bij het begin te beginnen. Dat klinkt als een cliché, maar het is essentieel. Ga je direct denken in termen van machine learning en AI, dan vergeet je de basis die eronder ligt. Met dat in gedachten is een roadmap voor 2019-2022 ontwikkeld. Deze is verdeeld in een aantal onderdelen: de organisatie zelf, collega’s en processen. Daaruit volgen verschillende producten, diensten en ondersteunende systemen en architecturen. Direct na de fusie was er een te grote hoeveelheid verschillende systemen, terwijl er nauwelijks sprake was van architectuur. Daarbij is begonnen met een rationalisatie van de systemen om tot een betrouwbaar fundament te komen. Daarnaast is er een logisch gegevensmodel gecreëerd op basis van NICTIZ, wat het gegevensfundament is voor Parnassia. Van daaruit kunnen BI-processen worden toegepast en kunnen datascience-medewerkers worden gevoed met betrouwbare data zonder dat ze 80 procent van hun tijd bezig zijn met opschonen.

Vliegwiel

Hoe meet je nu hoe succesvol de datastrategie is? De driver voor dit project was herleidbaarheid. BIDS levert de cijfers voor de financiële verantwoording. Het succes van deze datastrategie kunnen we meten aan de mate van herleidbaarheid van de verantwoordingsrapportages. Deze audit zal in 2021 plaatsvinden. BIDS is ervan overtuigd dat die probleemloos zal verlopen. Wat je ook kunt monitoren, is de mate van steun die de strategie van de Raad van Bestuur krijgt. Wanneer BI en datascience een vast onderdeel van het gesprek zijn, begint het te leven en ontstaat een vliegwiel om een succesvolle datastrategie uit te voeren. Succes zit ook in kleine dingen.

Edwin Eichelsheim: “We zijn gestart met een eerste product: het eenvoudigweg omzetten naar een nieuw dashboard levert al zo veel meerwaarde op dat mensen de meerwaarde van het werken met data (weer) inzien. Een tweede spoor is minder zichtbaar en misschien minder sexy maar wel zo belangrijk: een robuust en herleidbaar datawarehouse dat we in korte tijd hebben ingericht. Nu de eerste producten zijn opgeleverd, is een goed fundament gelegd van waaruit we met vertrouwen verder kunnen bouwen.

Blijf up-to-date!

Ontvang onze beste inzichten geschreven door onze experts.