Een toekomstvast organisatiemodel voor a.s.r. Pensioenen

ASR

Een toekomstvast organisatiemodel voor a.s.r. Pensioenen

Een nieuwe IT Change organisatie om zo optimaal de business doelstellingen te kunnen halen.

De uitdaging

Een toenemende snelheid in veranderende klanteisen, technologie en in marktontwikkelingen in het Pensioenlandschap (o.a. het aankomend pensioenakkoord) leidt tot de noodzaak voor een hogere mate van adaptiviteit van de organisatie. Snelheid, kwaliteit van levering van diensten en transparantie aan klanten is cruciaal om de positie in de markt te behouden en uit te bouwen.

“Door de nieuwe werkwijze hebben we duidelijkere doelen en kaders, meer zelforganisatie en werkplezier bij de teams.”

Martin de Klijn, IT&C Manager Leven & Pensioenen

De aanpak

Deze transformatie startte met een onderzoek, bestaande uit een groot aantal kwalitatieve en gestructureerde interviews met stakeholders, bestuurders en medewerkers (zowel business als IT). Vervolgens werden in workshops met medewerkers en managers op specifieke onderwerpen verdiepingen aangebracht. Een analyse van het speelveld o.b.v. de resultaten van de interviews, workshops en desk research, leidde tot een heldere analyse over mogelijke verbeterpunten. Deze analyse is, gecombineerd met de laatste good practices en methoden uit de financiële markt, gebruikt om een gedragen “Organizational Design” te ontwerpen.

ASR Nederland N.V. (a.s.r.) behoort tot de top 3 verzekeraars van Nederland. a.s.r. biedt producten en diensten aan op het gebied van verzekeringen, pensioenen en hypotheken voor consumenten, ondernemers en bedrijven. Daarnaast is a.s.r. actief als vermogensbeheerder voor derden. a.s.r. is genoteerd aan Euronext Amsterdam en opgenomen in de AEX Index. a.s.r. is ingericht op basis van Productlijnen en diensten, waaronder Leven en Pensioenen, ondersteund door een aantal Corporate diensten zoals een centrale IT-afdeling, HR, Communicatie en Finance & Control. “Als verzekeraar doen we er alles aan om mensen te verzekeren op een manier die bijdraagt aan een eerlijke en duurzame maatschappij. We willen een verzekeraar zijn waar kanten op kunnen vertrouwen. Dat is wat ons drijft.”

Het resultaat

Eraneos heeft, in samenwerking met alle lagen van de a.s.r. pensioenen organisatie, een significante besparing en kwaliteitsverbetering gerealiseerd, o.a. bestaande uit:

  • Transparantie in budget vs resultaat o.b.v. heldere business cases
  • Een actueel, scherp en integraal beeld voor het MT t.a.v. de organisatie performance door middel van de Obeya visual management
  • Betere aansluiting op werkproces en cadans met leveranciers door het spreken van dezelfde taal en het gebruiken van marktconforme voortbrengings methodieken
  • Een hogere medewerkers engagement
  • Aansluiting bij business teams op de IT teams en het vormen van multifunctionele teams
  • “Single Source of Information” op alle lagen van de organisatie, waarmee a.s.r. Pensioenen een stevig fundament heeft gelegd voor het behalen van haar business doelstellingen.

Samen werken aan een duurzame verandering?