Een flexibele, omnichannel, datagedreven klantbenadering voor de Hypotheker

De Hypotheker

Een flexibele, omnichannel, datagedreven klantbenadering voor de Hypotheker

Een volledig nieuw IT-landschap transformeerde en professionaliseerde de interne organisatie en leidde tot een kostenbesparing van 25%.

De uitdaging

Het hypotheekaanbod op de Nederlandse markt is vereenvoudigd en er zijn verschillende nieuwe toetreders. Bovendien zijn doe-het-zelfhypotheken en robo-advies in opkomst. Om in de toekomst haar marktaandeel te kunnen vergroten, moest DHA haar bedrijfsmodel en marktbenadering heroverwegen. De uitdaging bestond eruit om het ondersteunende IT-landschap om te vormen tot een flexibele, datagedreven, omnichannel, gedigitaliseerde omgeving met innovatieve verbindingen met andere leden van het ecosysteem. Tegelijkertijd moest de interne organisatie worden omgevormd tot een performante, flexibele werkeenheid met uitmuntende IT die mede door een aantal nieuwe externe partijen wordt geleverd.

“Het bestaande aanbod omvormen tot een gedigitaliseerd businessmodel dat wordt ondersteund door een agile organisatie en een geavanceerd IT-platform.”

De aanpak

Eraneos begon met een analyse van het huidige IT-landschap en de zakelijke uitdagingen. Dit gebeurde voornamelijk vanuit een sourcing-, architectuur- en dataperspectief. Zowel de architectuur als enkele belangrijke toepassingen bleken aan het einde van hun levensduur te verkeren. Na een nieuw architectonisch en organisatorisch ontwerp met een solide financiële businesscase gemaakt te hebben, leidde Eraneos het project om de nieuwe oplossing te implementeren. De implementatie omvatte uitbesteding aan meerdere nieuwe leveranciers, de introductie van een agile werkwijze, het voorbereiden van een evaluatie van en een ontwerp voor de nieuwe governancestructuur, het faciliteren van nieuwe customer journeys en het regelmatig uitdagen van het uitvoerend management in onze hoedanigheid van vertrouwd adviseur.

De eerste vestiging van De Hypotheker opende 32 jaar geleden haar deuren. Vandaag de dag is De Hypotheker de absolute marktleider in Nederland, een begrip met een spontane merkbekendheid van 92% dankzij de beroemde slogan: Jazeker. De Hypotheker. DHA heeft sinds de oprichting aan meer dan een miljoen mensen hypotheekadvies gegeven via een effectief franchisenetwerk. DHA biedt met onder meer het afsluiten van verzekeringspolissen en het selecteren, adviseren en realiseren van hypotheken een compleet pakket aan diensten.

Het resultaat

Het resultaat was een volledig nieuw IT-landschap, waardoor het primaire businessmodel van DHA kon transformeren naar een flexibele, omnichannel, datagedreven klantbenadering. DHA heeft zichzelf door middel van diverse customer journeys in het centrum van een groot ecosysteem geplaatst en heeft zowel de klanten als de dataleveranciers een cruciale rol in de waardeketen van onafhankelijk hypotheekadvies gegeven. Bovendien is de interne organisatie getransformeerd en geprofessionaliseerd, ten dienste van de financiële businesscase: een kostenbesparing van 25% en een verwachte groei van het marktaandeel van 20% in de doelsegmenten. DHA is door dit project toekomstbestendig!

Samen werken aan een duurzame verandering?